Fortbildning

Advokatakademien har ett omfattande utbud av kvalificerade fortbildningskurser för advokater och biträdande jurister. Förutom en rad juridiska kurser har vi också utbildningar om försäljning, företagsekonomi, juridisk engelska, kurser för advokatsekreterare och flera andra kurser. 

NYHET: Som en del av fortbildningen lanserar Advokatakademien meriterande kurser, som tar sikte på uppdrag där domstolarna förordnar offentligt biträde och uppdrag som offentlig försvarare. Kurserna säkerställer en viss kompetens för uppdraget, vilket krävs för flera uppdrag och är något som domstolarna efterfrågar. Godkänd meriterande kurs visas vid sökning i uppdragslistorna för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets webbplats om den genomförts av Advokatsamfundet/Advokatakademien från hösten 2012 eller senare.

Meriterande kurser arrangeras för uppdragstyperna Offentlig försvarare alla uppdrag, Offentligt biträde migration, Offentligt biträde LVU, Målsägandebiträde samt Särskild företrädare. Från våren 2018 erbjuds även meriterande kurs för uppdragstyperna Offentlig försvarare ekobrott samt Bodelningsförrättare. Om kursen genomförts i mer än en nivå framgår det av sökningen i uppdragslistan (t.ex. Brottmålskurs 1-2, Asylrätt 1-3).

I kurslistan nedan är meriterande kurser särskilt markerade.

Läs mer om Fortbildning.

Kontakta Advokatakademien om du har frågor.

 

= Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande
Sorterat på: Namn | Datum