Aktuellt om kurser och covid-19

Kursverksamheten och covid 19-pandemin

Advokatakademien återgår till fysisk utbildning, men fortsätter erbjuda många direktsända kurstillfällen

Uppdaterat 2021-09-24

Mot bakgrund av den då tilltagande spridningen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd beslutade Advokatsamfundet först i mitten av mars 2020 och därefter den 30 oktober 2020 att ställa in alla fysiska utbildningar tills vidare. Vi ställde samtiudigt om stora delar av våra utbildningar till direktsända kurser. 

Sedan sommaren 2021, i takt med att stora delar av befolkningen har vaccinerats, har samhället successivt öppnats upp, och från 29 september tas de allra flesta pandemirelaterade restriktionerna bort. Advokatakademien återupptar därför från september fysiska kurser och från 1 oktober börjar vi med fysiska delkurser och advokatexamen. Vi fortsätter dock att erbjuda direktsända kurser och flera hybridkurser genomförs med deltagare på plats samtidigt som kursen direktsänds till uppkopplade deltagare. Se Advokatakademiens aktuella kursutbud.

För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-4590300.

----------

Kursprogram, kontakt, länkar till Advokatsamfundets coronainformation

För mer information, se kursutbud eller kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

Läs mer om Advokatakademiens hantering av kurser och examinationer. 

Se Frågor & Svar om kurser och examinationer, och andra frågor, i rådande situation.

Se Advokatsamfundets samlade information om coronaviruset.

Se alla fortbildningskurser här!