Aktuellt om kurser och coronaviruset

Kursverksamheten och coronaviruset

Advokatdagarna och Rakelkonferensen ställs in

På grund av osäkerheten kring coronaviruset kopplat till arrangemang med många deltagare har Advokatsamfundet beslutat att ställa in både Rakelkonferensen 31 augusti (tidigare flyttad från 24 mars) och Advokatdagarna 22-23 oktober. Vi hoppas kunna genomföra båda konferenserna 2021. I stället för Rakelkonferensen genomförs en livesänd paneldiskussion den 5 oktober - kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se för mer information. 

Fortbildning och delkurser

Till följd av den pågående spridningen av coronaviruset, och myndigheternas rekommendationer, beslutade Advokatakademien den 16 mars att ställa in alla fysiska kurser och examinationer tills vidare.

  • Vi erbjuder fortbildningskurser via länk (lärarledda kurser som sänds live via webben). Det gäller halvdags- och endagskurser samt såväl kostnadsfria som övriga kurser. Livesända kurser publiceras på www.advokatakademien.se där du kan anmäla dig.
  • Vi erbjuder advokatexamen via länk för i första hand biträdande jurister som var anmälda på inställt examenstillfälle och som har en pågående inträdesansökan till Advokatsamfundet, samt biträdande jurister som i övrigt har de tidigaste kvalifikationstiderna. Vi informerar alla som berörs.
  • Vi flyttar i möjligaste mån fram inställda kurser till ett senare datum under hösten. Alla anmälda som berörs av inställd kurs informeras och nya kursdatum publiceras på www.advokatakademien.se.

----------

Nyhet 2020-06-26: Utifrån en ny helhetsbedömning planerar vi att återuppta ordinarie fortbildning, delkurser och advokatexamen från slutet av augusti. Särskilda åtgärder kommer att vidtas av konferenshotellen och Advokatakademien för att minimera riskerna. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se för mer information.

----------

För mer information, se kursutbud eller kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

Läs mer om Advokatakademiens hantering av kurser och examinationer. 

Se Frågor & Svar om kurser och examinationer, och andra frågor, i rådande situation.

Se Advokatsamfundets samlade information om coronaviruset.

 

Se alla fortbildningskurser här!

Se fortbildningsprogrammet som pdf!