Möt några av våra skickliga kursledare

Advokatakademiens kursledare är experter och mycket erfarna inom sina områden. De flesta är advokater men även domare, åklagare, myndighetschefer, professorer, journalister och andra experter föreläser regelbundet för oss. Med många har vi återkommande samarbeten.

Genom regelbundna kursutvärderingar vet vi hur uppskattade föreläsarna är och hur viktiga de är för vår verksamhet - både för de jurister som är på väg att bli advokater och för alla verksamma advokater och biträdande jurister på advokatbyråerna.

Under ett år medverkar omkring 200 föreläsare på Advokatakademiens olika utbildningar, som alla bidrar till att upprätthålla en hög kompetens och yrkesskicklighet inom advokatkåren.

På de förberedande advokatkurserna undervisar sammanlagt cirka 45 lärare, som alternerar på de olika delkurserna. Vid advokatexamen delar 10 advokater på uppdraget som examinator, och 11 advokater alternerar som censor (sex examinatorer och sex censorer deltar vid varje examenstillfälle). Inom Advokatakademiens fortbildningar medverkar under ett år nära 100 kursledare på cirka 80 kurstillfällen. På Advokatdagarna deltar mellan 60 och 70 föreläsare under de två dagarna.

Här presenterar vi några av alla våra skickliga föreläsare.