Examensfrågor konstitutionell rätt

I delkurs 3 ingår sedan 1 januari 2016 en skriftlig examination i konstitutionell rätt. Examinationen avslutar dag 1 på delkursen.