OBSERVERA: Det är tillåtet att anmäla sig till kölista på högst tre tillfällen per delkurs.
Advokatexamen Delkurs 2 - 2020
Förberedelse inför och förhandling i domstol
26 aug - 11 dec

Advokatexamen Delkurs 2 - 2020

Visa alla tillfällen (11)
Datum
Tid
Plats
26 - 28 aug
10:45 - 13:15
FågelbroHus
31 aug - 02 sep
10:45 - 13:15
Ystad Saltsjöbad
09 - 11 sep
10:45 - 13:15
FågelbroHus
23 - 25 sep
10:45 - 13:15
FågelbroHus
14 - 16 okt
10:45 - 13:15
FågelbroHus
04 - 06 nov
10:45 - 13:15
FågelbroHus
11 - 13 nov
10:45 - 13:15
FågelbroHus
16 - 18 nov
10:45 - 13:15
Falkenberg Strandbad
25 - 27 nov
10:45 - 13:15
FågelbroHus
02 - 04 dec
10:45 - 13:15
FågelbroHus
09 - 11 dec
10:45 - 13:15
FågelbroHus

Kursbeskrivning

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet om inte styrelsen medger undantag. Advokatexamen innebär obligatoriskt deltagande i tre delkurser som måste tas i ordningsföljd och motsvarar 2,5 kursdagar per tillfälle.

Kursledare

Vid de olika kurstillfällena alterneras kursledarna mellan följande personer:

Dag 1:
Johan Lagerbielke, civilekonom och fil. kand. i psykologi

Dag 2:
Karin Röckert, rådman Nacka tingsrätt
Ragnar Palmkvist, chefsrådman Stockholms tingsrätt
Hjalmar Forsberg, hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige

Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg
Advokat Fredrik Andersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg
Advokat Harry Bergman, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Advokat Maria Nisell, Magnusson Law Firm, Stockholm
Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm
Advokat Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg
Advokat Frida Wallin, BLOCK Advokater
Advokat Elisabet Audell, Sju Advokater

Dag 3:
Willy Silberstein, mediekonsult och f.d. journalist
Pelle Thörnberg, mediekonsult och f.d. journalist

KVÄLLSFÖRELÄSARE
Per Furumo, konsult inom framförandeteknik och retorik
Erik Mattsson, konsult inom framförandeteknik och retorik

Kursavgift

Avgiften för biträdande jurister är 10 400 kronor vilket inkluderar kursdokumentation samt helpension i enkelrum. För övriga är avgiften 11 000 kronor. Avgiften betalas mot faktura från Sveriges advokatsamfund. Alla priser är exklusive moms.

Från och med augusti 2019 gäller följande priser:
Avgiften för biträdande jurister är 10 400 kronor vilket inkluderar kursdokumentation samt helpension i enkelrum. För övriga är avgiften 11 000 kronor. Avgiften betalas mot faktura från Sveriges advokatsamfund. Alla priser är exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 1 december 2018 för vårens delkurser och 1 augusti 2019 för höstens delkurser. Senare anmälningar är välkomna i mån av plats.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna vilkor för kostnader och mer information.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

FågelbroHus Hotell, Värmdö
Falkenberg Strandbad, Falkenberg
Ystad Saltsjöbad, Ystad
Se respektive kursdatum för plats

Övrig information

STUDIETAKT
En rekommenderad studietakt är att fördela utbildningen på tre terminer och avsluta med examination under termin fyra. Advokatsamfundet kan inte garantera platstillgång vid önskemål om snabbare studietakt. Vid bokad plats på en delkurs utan att ha plats på föregående delkurs ansvarar juristen själv för att avanmälan görs enligt gällande regler (senast 30 dagar före kurs) om det visar sig att det inte går att omvandla köplatsen till en bekräftad plats. För att genomgå delkurs 2 måste du ha gått delkurs 1.

REGISTRERING OCH NÄRVARO
Kursen inleds med registrering dag 1 kl. 10.15–10.45 och avslutas med lunch kl. 13.15 dag 3. Närvaro är obligatorisk i kursens alla delar, inklusive gemensamma måltider och kvällsföredrag. Ett program och en litteraturlista finns att hämta längst ned på sidan.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Kursprogram
Litteraturlista
FågelbroHus
Falkenberg Strandbad