OBSERVERA: Det är tillåtet att anmäla sig till kölista på högst tre tillfällen per delkurs.
Advokatexamen Delkurs 2 - 2021
Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen Delkurs 2 - 2021

01 - 03 dec
Kurstid: 10:45 - 13:15
Registreringstid: 10:15
Kursplats
FågelbroHus
Fågelbrovägen 20
139 60, Värmdö
Sverige
08-571 419 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift för advokater
10400 SEK (exkl moms)

Kursavgift för ickemedlemmar
11000 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

OBSERVERA: På grund av smittspridning och myndigheternas restriktioner genomför vi tillsvidare samtliga delkurser digitalt (direktsändning) via Zoom. Så snart det allmänna läget och restriktionerna tillåter kommer vi att återgå till fysiska kurser. När så kan ske kommer vi att meddela det.

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet om inte styrelsen medger undantag. Advokatexamen innebär obligatoriskt deltagande i tre delkurser som måste tas i ordningsföljd och motsvarar 2,5 kursdagar per tillfälle.

Kursledare

Vid de olika kurstillfällena alterneras kursledarna mellan följande personer:

Dag 1:
Johan Lagerbielke, civilekonom och fil. kand. i psykologi

Dag 2:
Karin Röckert, rådman Nacka tingsrätt
Mia Schenck Blomqvist, hovrättsråd Hovvrätten för Västra Sverige
Philippe Benalal, rådman Attunda tingsrätt

Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg
Advokat Harry Bergman, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Advokat Maria Nisell, Nisell Law, Stockholm
Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm
Advokat Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg
Advokat Elisabet Audell, Sju Advokater, Stockholm
Advokat Frida Wallin, BLOCK Advokater, Stockholm


Dag 3:
Willy Silberstein, mediekonsult
Pelle Thörnberg, mediekonsult

Per Furumo, konsult inom framförandeteknik och retorik
Erik Mattsson, konsult inom framförandeteknik och retorik

Kursavgift

Direktsänd kurs via Zoom (gäller tillsvidare):
Avgiften är 7 500 kronor för biträdande jurist och 8 100 kr för övriga, vilket inkluderar kursdokumentation. Avgiften betalas mot faktura från Sveriges advokatsamfund. Avgifterna anges exklusive moms.


Kurs på Fågelbrohus Hotell:
Avgiften för biträdande jurister är 10 400 kronor vilket inkluderar kursdokumentation samt helpension i enkelrum. För övriga är avgiften 11 000 kronor. Avgiften betalas mot faktura från Sveriges advokatsamfund. Avgifterna anges exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Det går bra att anmäla sig i mån av plats.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna vilkor för kostnader och mer information.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

FågelbroHus Hotell, Värmdö
Falkenberg Strandbad, Falkenberg
Ystad Saltsjöbad, Ystad
Se respektive kursdatum för plats

Övrig information

STUDIETAKT
En rekommenderad studietakt är att fördela utbildningen på tre terminer och avsluta med examination under termin fyra. Advokatsamfundet kan inte garantera platstillgång vid önskemål om snabbare studietakt. Vid bokad plats på en delkurs utan att ha plats på föregående delkurs ansvarar juristen själv för att avanmälan görs enligt gällande regler (senast 30 dagar före kurs) om det visar sig att det inte går att omvandla köplatsen till en bekräftad plats. För att genomgå delkurs 2 måste du ha gått delkurs 1.

REGISTRERING OCH NÄRVARO
Kursen inleds med registrering dag 1 kl. 10.15–10.45 och avslutas med lunch kl. 13.15 dag 3. Närvaro är obligatorisk i kursens alla delar, inklusive gemensamma måltider och kvällsföredrag. Ett program och en litteraturlista finns att hämta längst ned på sidan.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Kursprogram
Litteraturlista
FågelbroHus
Falkenberg Strandbad