OBSERVERA: Det är tillåtet att anmäla sig till kölista på högst tre tillfällen per delkurs.
Advokatexamen Delkurs 3 - 2021
Konstitutionell rätt - Riskhantering och rådgivaransvaret - Advokatens kärnvärden

Advokatexamen Delkurs 3 - 2021

03 - 05 mar
Kurstid: 10:15 - 12:15
Registeringstid: 09:45
Livesänd
Kursavgifter

Kursavgift för advokater
6500 SEK (exkl moms)

Kursavgift för ickemedlemmar
7100 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Till vidare kommer vi att genomföra samtliga Delkurser digitalt som live-sända kurser i Zoom.
Så snart restriktionerna släpps kommer vi att återgå till fysiska kurser. När så kan ske kommer vi att meddela det.

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet om inte styrelsen medger undantag. Advokatexamen innebär obligatoriskt deltagande i tre delkurser som måste tas i ordningsföljd och motsvarar 2,5 kursdagar per tillfälle.

Kursledare

Vid de olika kurstillfällena alterneras kursledarna mellan följande personer:

Dag 1:
Johan Hirschfeldt, f.d. president Svea hovrätt
Thomas Rolén, kammarrättspresident
Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen
Mats Melin, f.d. ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitet
Karin Åhman, universitetslektor, f.d. professor i offentlig rätt
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet

Advokat Percy Bratt, Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling, Stockholm
Advokat Jan-Mikael Bexhed, Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Stockholm

Dag 2:
Advokat Rolf Johansson, Uppsala
Advokat Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå, Stockholm

Dag 3:
Johan Sangborn, stf. chefsjurist och ansvarig för internationella frågor på Sveriges advokatsamfund
Sofia Rahm, jurist på Advokatsamfundets kansli och Disciplinnämndens sekreterare

KVÄLLSFÖRELÄSARE
Under kvällen andra kursdagen hålls ett anförande av gästföreläsare om inköp av juridiska tjänster

Kursavgift

Avgiften för biträdande jurister är 10 400 kronor vilket inkluderar kursdokumentation samt helpension i enkelrum. För övriga är avgiften 11 000 kronor. Avgiften betalas mot faktura från Sveriges advokatsamfund. Alla priser är exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 1 december 2020 för vårens delkurser och 1 augusti 2020 för höstens delkurser. Senare anmälningar är välkomna i mån av plats.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna vilkor för kostnader och mer information.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

FågelbroHus Hotell, Värmdö

Övrig information

STUDIETAKT
En rekommenderad studietakt är att fördela utbildningen på tre terminer och avsluta med examination under termin fyra. Advokatsamfundet kan inte garantera platstillgång vid önskemål om snabbare studietakt. Vid bokad plats på en delkurs utan att ha plats på föregående delkurs ansvarar juristen själv för att avanmälan görs enligt gällande regler (senast 30 dagar före kurs) om det visar sig att det inte går att omvandla köplatsen till en bekräftad plats. För att genomgå delkurs 3 måste du ha gått delkurs 1 och 2.

REGISTRERING OCH NÄRVARO
Kursen inleds med registrering kl 09.45–10.15 dag 1 och avslutas med lunch kl 12.30 dag 3. Närvaro är obligatorisk i kursens alla delar, inklusive gemensamma måltider och kvällsföredrag. Ett program och en litteraturlista finns att hämta längst ned på sidan.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Kursprogram
Information, litteratur och läsanvisningar avseende examination delkurs 3
FågelbroHus