Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatakademien

Här finns information om Advokatsamfundets/Advokatakademiens kurser och examinationer med anledning av coronaviruset.

Mot bakgrund av den exceptionella situationen vad beträffar coronaviruset, sjukdomen covid-19 och riskerna för smittspridning beslutade Advokatsamfundet den 16 mars att ställa in samtliga Advokatsamfundets/Advokatakademiens fysiska kurser och examinationer tills vidare.

Beslutet fattades utifrån myndigheternas rekommendationer.

Vi har sedan dess arbetat aktivt med att erbjuda lösningar för alternativa kurs- och examensstillfällen.

Advokatsamfundet/Advokatakademien vidtar följande åtgärder vad gäller utbildningsverksamheten:

  • Vi erbjuder fortbildningskurser via länk (lärarledda kurser som sänds live via webben). Det gäller halvdags- och endagskurser samt såväl kostnadsfria som övriga kurser. Livesända kurser publiceras på www.advokatakademien.se där du kan anmäla dig.
  • Vi erbjuder advokatexamen via länk för i första hand biträdande jurister som var anmälda på inställt examenstillfälle och som har en pågående inträdesansökan till Advokatsamfundet, samt biträdande jurister som i övrigt har de tidigaste kvalifikationstiderna. Vi informerar alla som berörs.
  • Vi flyttar i möjligaste mån fram inställda kurser till ett senare datum under hösten. Alla anmälda som berörs av inställd kurs informeras och nya kursdatum publiceras på www.advokatakademien.se.
  • Nyhet 2020-06-26: Utifrån en ny helhetsbedömning kommer vi att återuppta ordinarie fortbildning, delkurser och advokatexamen från slutet av augusti. Särskilda åtgärder kommer att vidtas av konferenshotellen och Advokatakademien för att minimera riskerna. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se för mer information. Denna bedömning gäller tills vidare och till dess att myndigheternas riktlinjer och rekommendationer motiverar en ny bedömning.

Se också Frågor & Svar om kurser under Advokatsamfundets särskilda informationssida om coronaviruset.

Advokatakademien har publicerat riktlinjer för kursdeltagare och information om avbokningsvillkor för deltagare i Advokatakademiens kurser och konferenser. Bara den som är helt frisk och symptomfri sedan minst 48 timmar kan delta i kurser och examen.

Advokatakademien följer utvecklingen och håller riktlinjer och annan information uppdaterad.

Kontakta oss via kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 0300 om du har frågor.