Fortbildningskurser

Advokatakademien har ett omfattande utbud av kvalificerade fortbildningskurser för advokater och biträdande jurister. Förutom en rad juridiska kurser har vi också utbildningar om ledarskap, försäljning, företagsekonomi, juridisk engelska, kurser för advokatsekreterare och flera andra kurser. 

Advokatakademien har sedan coronapandemins utbrott våren 2020 ställt om en växande del av utbudet till direktsänd utbildning. Det innebär att du kan delta i många av våra kurser från kontoret eller hemmet. Direktsända kurser markeras särskilt i kursutbudet nedan. Kurstimmarna får tillgodoräknas på samma sätt som en vanlig lärarledd kurs, vilket har förtydligats i punkt 2.1 i samfundets reviderade riktlinjer för professionell vidareutbildning.

Som en del av utbudet finns meriterande kurser som visas i uppdragslistorna för domstolsförordnanden. Meriterande kurser finns för uppdragstyperna Offentlig försvarare, Offentlig försvarare ekobrott, Offentligt biträde migration, Målsägandebiträde, Särskild företrädare, Bodelningsförrättare samt Medlare enligt föräldrabalken. 

I kurslistan nedan är meriterande kurser särskilt markerade.

 

Mer om utbildningskravet

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 16 april 2020 att efterge fortbildningskravet för advokater under 2020. Syftet var att underlätta för advokater att ta sig igenom en exceptionell situation till följd av coronapandemin. Styrelsen beslutade samtidigt att upp till 12 timmars utbildning under 2020 kunde överföras till 2021. Kurstimmar från 2019 kan inte överföras till 2021. Undantaget från utbildningskravet får inte någon fortsättning, vilket innebär att det normala kravet på att genomgå minst 18 timmars strukturerad utbildning gäller för 2021. Läs mer i nyhet på samfundets webbplats.

Alla våra kurser kan räknas in i det årliga utbildningskravet för advokater.

 

Till uppdragslistorna. 

Information om uppdragslistor, erfarenhet och meriterande kurser

Kontakta Advokatakademien om du har frågor.

= Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande
= Livesänt kurstillfälle
Sorterat på: Namn | Datum
Även livesänd
Datum
Tid
Utb.timmar
Plats
Datum
29 maj
Tid
13:00 - 16:30
Utb.timmar
3 timmar
Plats
Sveriges advokatsamfund
Datum
29 maj
Tid
13:00 - 16:30
Utb.timmar
3 timmar
Plats
Livesänd
Datum
13 nov
Tid
13:00 - 16:30
Utb.timmar
3 timmar
Plats
Sveriges advokatsamfund
Datum
13 nov
Tid
13:00 - 16:30
Utb.timmar
3 timmar
Plats
Livesänd