Advokatakademiens ledarskapsprogram 2019
05 feb-09 apr
22 utb.timmar

Advokatakademiens ledarskapsprogram 2019

Datum
05 feb-09 apr
Tid
09:00-20:00
Utb.timmmar
22 timmar
Registreringstid
08:30
Kursplats
Se kursbeskrivning
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Vi fortsätter vårt samarbete med Handelshögskolan Executive Education efter ett mycket uppskattat ledarskapsprogram 2017. I vår utvärdering fick programmet då 5,7 av 6 för helheten och kursledaren 5,8 av 6.

Advokatakademien har tillsammans med Handelshögskolan Executive Education tagit fram ett ledarskapsprogram i syfte att ge nya chefer på advokatbyrå en bra grund och effektiva verktyg för sitt ledarskap. Ledarskapsprogrammet hjälper dig att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Programmet löper över en termin under våren 2019. Vi kommer att ta emot högst 20 anmälningar.

Programmet är en mycket god hjälp för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Handelshögskolan (SSE) Executive Education är topprankat i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här finns en tydlig koppling mellan akademisk forskning och näringslivet. Ledarskapsprogrammet är utvecklat mot bakgrund av en alltmer konkurrensutsatt advokatbransch, som kräver ett professionellt ledarskap för att få ofta starka individer att gå mot samma mål. Det gäller oavsett om man befinner sig på en nystartad liten advokatbyrå som ska börja växa, eller en större byrå som har mer gemensamt med "vanliga" företag.

Syftet med programmet är att:

• Förmedla kunskap och verktyg för ett framgångsrikt ledarskap på advokatbyrå
• Stärka nya chefer i sin ledarroll
• Fokusera på det personliga ledarskapet, personlig effektivitet samt ett kommunikativt och coachande ledarskap

Utbildningen genomförs enligt följande preliminära program under våren 2019. Programmet motsvarar 22 kurstimmar, 16h i fysiska möten och ca 6h i självstudier och webinarium.

DEL 1:
Självstudier med hjälp av litteratur och digital plattform. Deltagaren får i mitten av december tillgång till en digital plattform med material som ska förberedas.

Huvudfokus är på ditt eget personliga ledarskap, en fråga som löper som en röd tråd igenom hela programmet. Din utmaning i ledarskapet är att motivera dina medarbetare, i med- såväl som motgång, att säkerställa effektiv delegering och att skapa och underhålla en bra dialog med individer och grupper som du leder. Innan första tillfället i sal får du möjlighet till självstudier och reflektion genom olika övningar som är tillgängliga på programmets hemsida. Det kan t.ex. vara filmer, podcast och inläsning.

DEL 2:
Kurs 5-6 februari (2 dagar) 2019 på Smådalarö Gård inklusive helpension

Ledarskapets huvudfrågor står i fokus: vad är ledarskap, hur utövas det och var sker det. Dessutom arbetar vi med ledarskapets verktyg.

Vi strävar efter att du ska förstå:
• Dig själv bättre och djupare, utifrån dig själv och hur andra ser dig
• Var och hur ledarskapet utövas, samt skillnader mellan ledar-, chefskap och expertrollen
• Gruppers utveckling över tid, ledarskap av och i grupper
• Innebörden för en chef och ledare av ett coachande förhållningssätt samt grunderna i att ge feedback
• Ledarskap under förändring

Träningen innehåller teori och praktisk övning i grupp

DEL 3:
Reflektionsuppgift och handlingsplan (självstudier)

För att leda andra måste man förstå sig själv. Hur ser du på dig själv, hur ser andra på dig och hur skapar du bra relationer? Som en del av programmet skall du ta fram en handlingsplan för ditt ledarskap.

DEL 4:
Webinarium två valbara datum i mars 13.00–15.00 (man väljer ett av dessa tillfällen)

Du kommer att delta i ett webinarium för att presentera och få feedback på handlingsplanen.

DEL 5:
Praktisera handlingsplanen

DEL 6:
Avslutande kursdag på Advokatsamfundet den 9 april 2019 inklusive middag

Uppföljning av handlingsplanen samt diskussion kring svårigheter i att använda ledarskapets verktyg i praktiken.
Gästföreläsning med anknytning till ledarskap av en advokatbyrå.

Målgrupp

Nyblivna chefer och teamledare på advokatbyrå. Den som deltar ska ha en ambition och vilja att utvecklas som ledare och gärna (men inte nödvändigtvis) till en framtida partner. Programmet riktar sig till personer med drivkraft att leda medarbetare och projekt.

Kursledare

Programmet leds av Malin Nyman, Program Director vid Handelshögskolan Executive Education.

Malin Nyman har en omfattande erfarenhet av ledarskapsutbildning. Hon är jurist och har en bakgrund som domare under tio år. Malin Nyman är certifierad coach och har återkommande uppdrag inom ledarskapsutbildning, utveckling av ledningsgrupper och organisationsutveckling. Hon har mycket goda vitsord från andra organisationer i liknande ledarskapsutbildningar.

Gästföreläsare presenteras senare.

Kursavgift

Kursavgiften är 23 500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår:

- Helpension i enkelrum på Smådalarö Gård 5-6 februari inklusive en 3-rättersmiddag med dryck
- Deltagande i webseminarium
- Avslutande kursdag på Advokatsamfundet inklusive middag
- Kursmaterial
- Övriga måltider och kaffepauser

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 60 dagar före kursstart, återbetalas halva kursavgiften. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Smådalarö Gård på Dalarö, vänligen se vägbeskrivning och mer information på hotellets länk nedan.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Smådalarö Gård