Även livesänd
Advokatetik och god advokatsed för administrativ personal - 2023
13 nov
3 utb.timmar

Advokatetik och god advokatsed för administrativ personal - 2023

Visa alla tillfällen (2)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
13 nov
13:00 - 16:30
3 timmar
Sveriges advokatsamfund
13 nov
13:00 - 16:30
3 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

OBS: Innan kursanmälan kan göras måste ansvarig byråadministratör på advokatbyrån först registrera de anställda som vill anmäla sig till kursen, vilket görs här https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Matrikel/. När det är klart, logga in på https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/fortbildning/se-kursutbud/ och gör kursanmälan.

För hjälp att lägga upp byråadministratör, kontakta registrator@advokatsamfundet.se. För övrig information om kursen eller hjälp med anmälan, kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

----------

Advokatakademiens nya halvdagskurs om advokatetik och god advokatsed vänder sig till den administrativa personalen på landets advokatbyråer. Kursen förklarar centrala begrepp inom regelverket för god advokatsed och deras betydelse för advokatbyrån samt hur den administrativa personalen själva har att hantera olika delar av samma regler.

Begreppet God advokatsed förändras och utvecklas med tiden. Disciplinnämndens praxis och vägledande uttalanden från Advokatsamfundets huvudstyrelse är normgivande. De nedtecknade vägledande reglerna har varit föremål för en omfattande genomgång av Etikkommittén. Ett redigerat förslag, med kommentarer, presenterades i augusti 2008 av huvudstyrelsen. Den 1 januari 2009 trädde regelverket om God advokatsed i kraft, som därefter reviderats, senast i juni 2016.

Kursen förklarar inledningsvis advokatyrkets kärnvärden och de grundläggande plikter advokaten har och ansvarar för att all personal på advokatbyrån följer. Till exempel: Vilken information behöver advokatbyrån för att kunna ta ställning till och göra den jävsbedömning som krävs vid antagande av ett nytt uppdrag?

Därefter behandlas sådant som den administrativa personalen själva hanterar i olika delar, bland annat sekretess, tystnadsplikt, hantering av klienthandlingar och organisationsfrågor. Med konkreta exempel beskrivs hur dessa frågor behöver hanteras i advokatbyråns dagliga arbete.

Målgrupp

Kursen riktar sig till administrativ personal på advokatbyrå. Antalet kursplatser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn.

Kursledare

Advokaterna Stefan Ruben, Bo Ahlenius, Lena Frånstedt Lofalk, Claes Langenius, Sten Bauer och Anna Steén. En eller två av dessa föreläser per tillfälle beroende på antalet deltagare.

Kursavgift

Kursavgiften är 4 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt fika under för- eller eftermiddagen, beroende på kursens tid.
Om kursen går som livesänd är priset 3 900 kronor exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Anställda på advokatbyråer kan efter inloggning boka sig via webben.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Kursplats se ovan.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se