NYHET!
AI och juridiken - 2021

AI och juridiken - 2021

12 apr
Kurstid: 13:30 - 16:45
Registeringstid: 13:15
3 utbildningstimmar
Livesänd
Kursavgifter

Kursavgift
3900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

AI och juridiken – vem är ansvarig när kylskåpet beställer 100 kg smör eller om AI-verktyget hämtar in och behandlar personuppgifter utan laglig grund. Kan datorn bli ansvarig för immaterialrättsintrång, kan den bli upphovsman till skyddade verk? Får en dator bete sig hur som helst eller måste den följa eventuella etiska regler?

Finns det några regelverk eller måste vi invänta lagstiftaren? Kursen ger en inblick i några av de frågeställningar som uppkommit kring användningen av AI och om det finns några svar på dessa. Vidare diskuteras det ramverk för
”Responsible AI” som tagits fram av International Technology Law Association (ITechLaw).

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Thomas Nygren är advokat och delägare vid Advokatfirman Schjödt, verksam inom byråns TMT/IP-grupp. Han är specialiserad inom TMT-relaterade transaktioner.

Alexandra von Perner är biträdande jurist vid Advokatfirman Schjödt, verksam inom byråns TMT/IP-grupp. Hon är specialiserad inom TMT-relaterade uppdrag.

Kursavgift

Kursavgiften är 4 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt eftermiddagskaffe under kursen.
Om man går kursen via länk är kursavgiften 3 900 kronor exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se