Vid bokning av alla tre kurser utgår en rabatt på 30 % - läs mer under Avgiftsbeskrivning nedan.
Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 1: Processen hos Migrationsverket, 1-2 oktober 2019
01-02 okt
12 utb.timmar

Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 1: Processen hos Migrationsverket, 1-2 oktober 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
01-02 okt
09:15-16:45
12 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Advokatakademiens praktiskt inriktade kursserie i tre delar om asylprocessen är en bred introduktion på området, men fungerar också som uppdatering för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan också bokas separat.

DELKURS 1 - Processen hos Migrationsverket

Processen vid Migrationsverket är den viktigaste delen av asylprocessen eftersom det är under denna som de flesta uppehållstillstånd beviljas och grunden läggs för en framgångsrik process i migrationsdomstolarna. Kursen syftar till att belysa biträdets arbete och möjlighet att påverka resultatet av Migrationsverkets prövning av den asylsökandes skyddsbehov. Kursen omfattar två heldagar, där den första dagen främst kommer att ägnas åt genomgång av migrationsrättens rättskällor, aktuell praxis och Migrationsverkets praktiska handläggning av asylärenden. Dag två kommer belysa det offentliga biträdets arbete, med särskilt fokus på mötena med klienten och argumentation i inlaga till Migrationsverket. Dagen avslutas med en genomgång av grunderna i handläggningen av barnärenden.

Deltagaren får även en uppdatering av de senaste nyheterna på lagstiftningsområdet.

Följande är exempel på sådant som kommer att diskuteras under kursen:

• Genomgång av grunderna i svensk och internationell rätt avseende asyl- och migrationsrätt.
• En praktisk beskrivning av Migrationsverkets arbete steg för steg.
• Sammanställning av inlaga till Migrationsverket och genomgång av de verktyg som finns tillgängliga för biträdet under detta arbete, exempelvis Lifos och andra oberoende söktjänster m.m.
• Det offentliga biträdets arbete med barnärenden.
• Kursen syftar även till att belysa centrala begrepp inom asylrätten som exempelvis trovärdighets- och tillräcklighetsfrågor, myndighetsskydd och internflykt.

Målgrupp

Kursen vänder sig dels till advokater och jurister som uppträder som offentliga biträden i utlänningsärenden. Kursen ger grundläggande kunskap angående processen hos Migrationsverket men aktuella frågeställningar och problem kommer även att beröras och diskuteras mer på djupet.

Kursledare

Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat i utlänningsrätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet.

Viktoria Nyström är advokat och delägare vid AE Nyströms Advokatbyrå med särskild inriktning på migrationsfrågor och barnrätt. Hon har tidigare arbetat vid Utlänningsnämnden innan hon startade egen byrå år 2006. Förutom uppdrag som offentligt biträde, försvarare och målsägandebiträde arbetar Viktoria Nyström som föreläsare samt som författare för Norstedts juridik.

Matilda Limani och Karoline Jungegard är teamledare vid Migrationsverket Region Väst.

Kursavgift

Kursavgiften är 13 500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagkaffe samt kursdokumentation.

Vid anmälan till alla tre delkurserna erbjuder vi en rabatterad kursavgift på 19 950 kr.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Kursen äger rum på Sveriges Advokasamfund

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se