Vid bokning av alla tre kurser utgår en rabatt på 30 % - läs mer under Avgiftsbeskrivning nedan.
Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 2: Processen i migrationsdomstolen, 6 november 2019
06 nov
6 utb.timmar

Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 2: Processen i migrationsdomstolen, 6 november 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
06 nov
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Advokatakademiens praktiskt inriktade kursserie i tre delar om asylprocessen är en bred introduktion på området, men fungerar också som uppdatering för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan också bokas separat.

DELKURS 2 - Processen i migrationsdomstolen

Processen i migrationsdomstolen skiljer sig från exempelvis brottmålsprocessen eftersom det är den asylsökande som har bevisbördan för sitt skyddsbehov och då processen huvudsakligen är skriftlig. Detta ställer höga krav på såväl den asylsökande som det offentliga biträdets prestationer under processen. Det är av yttersta vikt att det offentliga biträdet är aktiv i sin processföring, såväl före som under en eventuell muntlig förhandling.

Kursen syftar till att utveckla det offentliga biträdets förmåga att föra klientens talan i migrationsdomstolen vad gäller de skriftliga och muntliga delarna av processen.

Följande är exempel på sådant som kommer att diskuteras under kursen:

• Upprättande av överklagandet och bemötande av Migrationsverkets beslut.
• Egna utredningsåtgärder och/eller begäran om sådana i migrationsdomstolen.
• Arbetet med att förbereda klienten på den muntliga förhandlingen för att lägga grunden till ett framgångsrikt förhör.
• Genomgång av de olika momenten under den muntliga förhandlingen.

Utöver ovanstående kommer i mån av tid en genomgång ske vad gäller landinformation och praxis rörande de vanligaste förekommande länderna, exempelvis Iran, Afghanistan, statslösa palestiner och Somalia.

Kursen vänder sig dels till advokater och jurister som uppträder som offentliga biträden i utlänningsärenden. Kursen är tänkt som en påbyggnadskurs till delkurs 1 men den vänder sig även till offentliga biträden med mer erfarenhet av migrationsprocessen.

Målgrupp

Kursen vänder sig dels till advokater och jurister som uppträder som offentliga biträden i utlänningsärenden. Kursen är tänkt som en påbyggnadskurs till Delkurs 1 men den vänder sig även till offentliga biträden med mer erfarenhet av migrationsprocessen.

Kursledare

Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat i utlänningsrätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet.

Mats Dahlström är rådman vid Migrationsdomstolen, Förvaltningsrätten i Stockholm. Han var tidigare advokat under 25 års tid.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Vid anmälan till alla tre delkurserna erbjuder vi en rabatterad kursavgift på 19 950 kr.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 15 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se