Vid bokning av alla tre kurser utgår en rabatt på 30 % - läs mer under Avgiftsbeskrivning nedan.
Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 3: Fördjupningskurs i asylrätt - aktuell praxis och särskilda ärendetyper, 4 december 2019
04 dec
6 utb.timmar

Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 3: Fördjupningskurs i asylrätt - aktuell praxis och särskilda ärendetyper, 4 december 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
04 dec
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Advokatakademiens praktiskt inriktade kursserie i tre delar om asylprocessen är en bred introduktion på området, men fungerar också som uppdatering för mer erfarna ombud. Kurserna utgör en enhet men kan också bokas separat.

DELKURS 3 - Fördjupningskurs i asylrätt – aktuell praxis och särskilda ärendetyper

Delkurserna 1-2 har berört processerna under Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas handläggning av asylärenden. Delkurs 3 belyser aktuell nationell och internationell praxis som är av betydelse i det praktiska arbetet som offentligt biträde. Kursen behandlar även olika former av särskilda ärendetyper och problemområden inom asylrätten.

Följande är exempel på sådant som kommer att diskuteras under kursen:

• Nationell och internationell praxis
• Nyheter rörande migrationsprocessen i ett svenskt och europeiskt perspektiv
• Förföljelse pga. religion och icke-religion
• Förföljelse pga. sexuell läggning
• Gymnasielagen
• Fördjupad genomgång av svenska konventionsåtaganden i relation till 5 kap. 6 § utlänningslagen och Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Kursen vänder sig dels till advokater och jurister som uppträder som offentliga biträden i utlänningsärenden. Kursen är lämplig för advokater och jurister som har deltagit i delkurserna 1-2 samt för offentliga biträden i övrigt med erfarenhet av asylprocessen.

Målgrupp

Kursen vänder sig dels till advokater och jurister som uppträder som offentliga biträden i utlänningsärenden. Kursen är lämplig för advokater och jurister som har deltagit i delkurserna 1-2 samt för offentliga biträden i övrigt med erfarenhet av asylprocessen.

Kursledare

Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat i utlänningsrätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet.

Fredrik Beijer är rättschef vid Migrationsverket.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Vid anmälan till alla tre delkurserna erbjuder vi en rabatterad kursavgift på 19 950 kr.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 15 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se