Kursen genomförs på konferenshotell om det är möjligt med hänsyn till restriktioner, annars direktsänder vi kursen. Vi informerar alla anmälda.
Att företräda barn och unga i LVU-ärenden – utmaningar, möjligheter och ansvar - 2021
04 okt - 30 nov
12 utb.timmar

Att företräda barn och unga i LVU-ärenden – utmaningar, möjligheter och ansvar - 2021

Visa alla tillfällen (2)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
04 - 05 okt
10:30 - 16:30
12 timmar
FågelbroHus
29 - 30 nov
10:30 - 16:30
12 timmar
Malmö Live

Kursbeskrivning

I denna kurs – som vänder sig till jurister som företräder barn i LVU-ärenden – ligger fokus både på den rättsliga regleringen avseende offentliga biträdens uppdrag och etiska dilemman som man som jurist har att hantera i mötet med barn och unga, familjehem, socialtjänst och domstol i LVU-ärenden. Under senare år har offentliga biträden och ställföreträdares roll och ansvar i dessa ärenden kommit att uppmärksammas mer både i forskning och i medias granskning av enskilda ärenden. Regeringen har under hösten 2020 föraviserat införande av särskilda kompetenskrav för den jurist som ska kunna förordnas. Även barnkonventions artikel 12 sätter ljus på barns rätt till delaktighet genom rättsliga ombud. Men vilka utmaningar innefattas i uppdraget att företräda barn som lever i den utsatthet som ett LVU-omhändertagande innebär och vilka möjligheter har offentliga biträden och ställföreträdare att realisera barns rättigheter i denna kontext?

Frågor som diskuteras under kursen är bl.a. vad ansvaret som biträden för barn i LVU-processen innefattar, vilka befogenheter som ingår, vad barns rätt till delaktighet närmare innebär, men också mer konkreta frågor som rör vad som kan sägas till olika parter och aktörer (dvs. frågor om offentlighet och sekretess), hur man som biträde bör agera om barn tar kontakt och vill få ett offentligt biträde förordnat, vilka förutsättningarna är för att inhämta kompletterande beslutsunderlag i processen. Utgångspunkten är både rättsvetenskaplig och praktiskt juridisk och tanken är att genom diskussion och reflektion utifrån gällande rätt skapa förutsättningar för att realisera barns rätt till delaktighet och sakligt korrekta beslut i enlighet med regleringen på den sociala barnavårdens område.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med eller vill börja arbeta med uppdragen att företräda barn och unga i LVU-ärenden.

Kursledare

UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål och brottmål.

Pernilla Leviner är professor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet och även föreståndare för Barnrättscentrum, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid samma universitet. Pernillas forskning rör på olika sätt relationen mellan staten, familjen och individen, ofta med fokus på myndigheters ansvar och befogenheter och inte sällan med jämförande och empiriska inslag.

Kursavgift

Kursavgiften är 17 500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning samt kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se