NYHET!
Att sälja advokattjänster - 2020

Att sälja advokattjänster - 2020

10 nov
Kurstid: 13:30 - 16:45
Registeringstid: 13:15
3 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
4500 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Är du en motvillig säljare? Hur får du fler att köpa dig, ditt budskap och det du har att sälja? Känner du dig osäker på hur du ska ta dig an uppgiften?

Det räcker inte med att göra ett bra jobb – det är en förutsättning för att komma i fråga. En stor del av försäljningen sker via referenser och kontakter. Men om inflödet av förfrågningar inte räcker till – eller om vi inte får de uppdrag vi önskar, vad gör vi?

När vi säljer tjänster handlar det om att sälja förtroende, för dig, ditt bolag och det du har att sälja. Som expert är det extra lätt att prata för mycket. Att sälja framgångsrikt handlar om att ställa rätt frågor, lyssna och att själv prata tillräckligt lite. Din uppgift är att skapa trygghet och delaktighet och att få klienten att förstå digniteten på sina behov för att vilja köpa dig. När säljare kan visa hur man löser problemen så behöver de inte sälja. Klienten kommer att köpa.
Hur får du fler att köpa dig, ditt budskap och det du har att sälja? Det är det vi jobbar med under kursen. Vi inspirerar och ger konkreta verktyg.

Programpunkter:
• Gränslandet mellan marknadsföring och försäljning
• Att förbereda och genomföra säljsamtal (telefon och möten)
• Frågeteknik och aktivt lyssnande
• Argumentera med kraft, hantera invändningar och komma till avslut
• Nätverk och mingel
• Vilka mål och aktiviteter ska vi välja?

Deltagarna får tips och konkreta verktyg för att effektivt leverera resultat.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister med några års erfarenhet.

Kursledare

Ylva Kassander arbetar som affärspedagog/businesscoach i egen regi sedan drygt 15 år och har arbetat med kommunikation, försäljning och marknadsföring i drygt 30 år. Som anställd har hon byggt upp nya verksamheter och utvecklat befintliga inom media, design och tjänsteverksamhet. Hon är utbildad pedagog och civilekonom och har fördjupat sin utbildning kring tillväxt och målstyrning. Ylva hävdar ”att det går att lyckas med det mesta om vi ser till att använda våra resurser på ett sätt som är anpassat till målet och hur människor fungerar dvs. tydlighet kring vad, varför och hur”.

Ylvas uppdragsgivare brukar uppskatta hennes prestigelösa sätt, engagemang och kombination av seriositet och humor. Ylva har en ovanlig vilja att anpassa sitt budskap och se till att hon förstår på djupet. Hon har arbetat med advokatbyråer i mer än 10 år.

Kursavgift

Kursavgiften är 4 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt eftermiddagskaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se