NYHET!
Barnkonventionen som svensk lag - 2020
10 mar
6 utb.timmar

Barnkonventionen som svensk lag - 2020

Datum
10 mar
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Elite Hotel Park Avenue Göteborg
Kungsportsavenyn 36-38
400 15, Göteborg
Sverige
031-727 10 20
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 vilket kommer att påverka bl.a. familjerätten, socialrätten och brottmål. Kursen går igenom vilka konsekvenser den nya lagstiftningen får i advokatens arbete och hur barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lag. En särskild utredning (Dir. 2018:20) kartlägger hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Det pågår också ett arbete inom Socialdepartementet med att ta fram en vägledning till stöd för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Om den är klar när kursen genomförs kommer den att ingå i undervisningen.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot advokater och biträdande jurister.

Kursledare

UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål och brottmål.

Anna Hellron Wikström är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå där hon arbetar med familjerätt och brottmål. Hon åtar sig uppdrag som medlare i familjerättsliga mål, som ombud i tvister kring vårdnad, boende och umgänge, målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig försvarare.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 15 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 14 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se