Bevisning och förhör i tvistemål - 2021

Bevisning och förhör i tvistemål - 2021

19 apr
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registeringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Livesänd
Kursavgifter

Kursavgift
6300 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Advokatakademiens kurs belyser hur ombud kan göra för att skaffa fram nödvändig bevisning och använda den på bästa sätt. Tyngdpunkten ligger på hur detta kan göras rent praktiskt. Mångfaldiga exempel ges under kursen.

Muntlig bevisning står i fokus, såväl faktavittnen som sakkunniga. Kursen går igenom t.ex. olika sätt att förbereda och genomföra huvudförhör och motförhör.

I fråga om sakkunniga diskuteras bl.a. utformningen av utlåtanden samt fördelar och nackdelar med s.k. hot-tubbing, d.v.s. möjligheten att inför domstolen eller skiljenämnden höra var och en i närvaro av de övriga.

Vidare diskuteras frågan hur den nya reformen En modernare rättegång II, som trädde i kraft den 1 april 2016, påverkar bevisföringen.

Efter kursen ska deltagarna känna ökad säkerhet i sin hantering av de myriader av bevisfrågor som hela tiden uppkommer för den som processar vid domstol eller i skiljenämnd.

Kursledarnas bakgrunder gör att perspektivet på frågorna blir både ombudets och domarens.

KURSINNEHÅLL
• Bevisbörda, beviskrav, bevisvärde, bevisuppgift
• Eftersökning av bevis, edition, sekretessfrågor
• Förhör av parter och faktavittnen inklusive förberedelser inför sådana förhör
• Förhör av sakkunniga inklusive förberedelser inför sådana förhör
• Olika problem med vittnen, t.ex. personer som befinner sig i utlandet, inte vill delges eller medverka och hur detta kan hanteras
• Nya bevis (som dyker upp efter stupstocksföreläggande, under huvudförhandling/slutförhandling eller under hovrättsprocess)

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som arbetar med tvistemål i domstol och skiljeförfarande.

Kursledare

Therese Isaksson är advokat och delägare vid Westerberg & Partners Advokatbyrå. Hon har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer och anlitas också som skiljeman. Therese Isaksson är medförfattare till boken Arbitration in Sweden.

Magnus Widebeck är lagman vid Nyköpings tingsrätt och Sveriges dispaschör. Han var tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och justitieråd vid Högsta domstolen. Magnus Widebeck har också återkommande uppdrag som skiljeman och medlare. Han är medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och Tvistemålsprocessen II.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
I livesänt format är kursavgiften 6 300 kronor exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm
Vid Livesänt format sker kursen via webben.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se