Även livesänd
Bevisning ur domarens perspektiv - något som alla processombud bör känna till - 2021
30 mar
6 utb.timmar

Bevisning ur domarens perspektiv - något som alla processombud bör känna till - 2021

Visa alla tillfällen (2)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
30 mar
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund
30 mar
09:15 - 16:45
6 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya kurs om bevisning ur domarens perspektiv behandlar bevisfrågor såsom domaren ser på dem. Varför behöver processande ombud lära sig det? Jo, för att kunna göra bevisfrågorna till sina och på det sättet skaffa sig ett strategiskt försteg i förhållande till motpartsombudet och få bättre genomslag i domstolen. Det är nog allmänt känt att de flesta mål avgörs på bevisfrågor och inte rättsfrågor.

De två kursledarna har tillsammans nästan 20 års erfarenhet av dömande i domstol och även mångårig erfarenhet av dömande i skiljeförfaranden. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna inblick i de överväganden som domarna gör kring bevisfrågor och utifrån det diskutera praktiska verktyg att använda i processer. Vi går också igenom central rättspraxis kring bevisfrågor. Kursdeltagaren kommer efter kursen ha kunskap om domarnas syn på bevisning och därmed bättre kunna utnyttja processrätten i det dagliga arbetet.

KURSINNEHÅLL

• Olika former av bevisning – skriftlig, muntlig, syn, annat
• Bevisuppgifter – när och hur
• Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering
• Edition och editionsförhör
• Diskussion om vad som är ”bra” bevisning ur domarens perspektiv
• Diskussion om hur ombudet bör förhålla sig till motpartens bevisning
• Bevisning under huvudförhandling och särskilt om förhör

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma med civilprocesser och skiljeförfaranden som vill lära sig mer om hur man övertygar en domare med sin bevisning.

Kursledare

Fanny Gleiss Wilborg är advokat och f.d. chefsrådman vid Södertörns tingsrätt. Hon är innehavare av Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB och frekvent anlitad skiljedomare i svenska och internationella skiljemål.

Emilia Lundberg är advokat och f.d. rådman vid Attunda tingsrätt. Hon är innehavare av Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB och frekvent anlitad skiljedomare i svenska och internationella skiljemål.

Kursavgift

Kursavgiften är 7900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Kursavgiften är 6 300 kronor exklusive moms för livesänd kurs.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se