NYHET!
Bolagsföreträdares personliga betalningsansvar för bolagets skulder - 2020
26 mar
6 utb.timmar

Bolagsföreträdares personliga betalningsansvar för bolagets skulder - 2020

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
26 mar
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Enligt reglerna i 25 kap. aktiebolagslagen kan styrelsens ledamöter bli solidariskt ansvariga för bolagsskulder om styrelsen inte gör vad den ska när bolaget riskerar kapitalbrist. Enligt reglerna i 59 kap. skatteförfarandelagen kan bolagets företrädare bli solidariskt ansvariga för bolagets skatter bl.a. om dess skatter inte betalas i tid. Regelpaketen är svåra att tillämpa, ansvaret strängt och antalet rättsfall rikligt. Huvuddelen av kursen ägnas åt kapitalbristreglerna. Förutom skatteansvaret diskuteras därutöver också, mer kortfattat, vissa andra ansvarsfrågor.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Urban Båvestam är advokat och delägare vid Advokatfirman Westermark Anjou sedan 2011. Han är specialiserad på processer och skiljeförfaranden och har omfattande erfarenhet som ombud i såväl domstolsprocesser som inför skiljenämnd, särskilt i kommersiella tvister rörande bolagsrätt, ansvarsfrågor och skadestånd. Han anlitas också regelbundet som skiljeman. Urban Båvestam är en av de främsta advokaterna i Sverige på det bolagsrättsliga området. Han lämnar rådgivning till såväl noterade som icke-noterade bolag ifråga om tvistlösning, bolagsrätt och corporate governance (företagsstyrning), utses regelbundet till ordförande på årsstämmor och extra bolagsstämmor och har utsetts till särskild granskare i ett stort antal utredningar. Urban Båvestam är också avdelningsledare för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law och har publicerat ett flertal artiklar i de ledande juridiska tidskrifterna i Sverige. Han är också en uppskattad föreläsare på juristutbildningen vid flera universitet.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt för-, eftermiddagskaffe samt lunch under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se