Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol - 2020
04 - 06 sep
18 utb.timmar

Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol - 2020

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
04 - 06 sep
10:00 - 13:00
18 timmar
FågelbroHus

Kursbeskrivning

NYHET: Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Advokatsamfundets återkommande och populära kurs för alla som agerar ombud i brottmålsprocessen. Syftet med kursen är att belysa vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol.

KURSINNEHÅLL

• Tillsättande av offentlig försvarare och inledande kontakt med klienten
• Åtgärder före häktningsförhandling
• Tvångsmedel
• Åtgärder före huvudförhandling
• Förhörsteknik
• Plädering
• Beviskrav/Bevisvärdering
• Målsägandebiträde
• Utvisning
• Ansvarsfrihetsgrunder (nödvärn m.m.)
• Straffmätning och påföljdsval
• Överklagande och hovrättsprocessen

Målgrupp

Kursen vänder sig företrädesvis till advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och till biträdande jurister som står i begrepp att söka in i Advokatsamfundet.

Kursledare

Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm
Advokat Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg
Therese Linderoth, hovrättsråd, Svea hovrätt

Kursavgift

Kursavgiften är 19 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension i enkelrum på Falkenberg Strandbad inklusive två 3-rättersmiddagar med dryck samt kursdokumentation.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Den 6-8 mars
Falkenberg Strandbad

4-6 september
FågelbroHus, Värmdö

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Falkenberg Strandbad
FågelbroHus, Värmdö