Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol - VT 2023

Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol - VT 2023

21 - 23 apr
Kurstid: 10:00 - 13:00
Registreringstid: 09:30
18 utbildningstimmar
Kursplats
Clarion Hotel Malmö Live, Malmö
Dag Hammarskjölds torg 2
21118, MALMÖ
SVERIGE
+46 40 20 75 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
22900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

NYHET: Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Advokatsamfundets återkommande och populära kurs för alla som agerar ombud i brottmålsprocessen. Syftet med kursen är att belysa vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol.

KURSINNEHÅLL

• Tillsättande av offentlig försvarare och inledande kontakt med klienten
• Åtgärder före häktningsförhandling
• Tvångsmedel
• Åtgärder före huvudförhandling
• Förhörsteknik
• Plädering
• Beviskrav/Bevisvärdering
• Målsägandebiträde
• Utvisning
• Ansvarsfrihetsgrunder (nödvärn m.m.)
• Straffmätning och påföljdsval
• Överklagande och hovrättsprocessen

Målgrupp

Kursen vänder sig företrädesvis till advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och till biträdande jurister som står i begrepp att söka in i Advokatsamfundet.

Kursledare

Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm
Advokat Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg
Therese Linderoth, hovrättsråd, Svea hovrätt

Kursavgift

Kursavgiften är 22 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension i enkelrum på hotell/konferenanläggning inklusive två middagar med dryck samt kursdokumentation.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för restpektive tillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se