Brottmålskurs 2 - Fördjupning inom brottmålsprocessen - VT 2023
12 - 14 maj
18 utb.timmar

Brottmålskurs 2 - Fördjupning inom brottmålsprocessen - VT 2023

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
12 - 14 maj
10:00 - 13:00
18 timmar
Hotell Hasselbacken, Djurgården, Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Advokatsamfundets nya och omarbetade version av Fördjupning inom brottmålsprocessen leds av advokaterna Johan Eriksson och Lars Kruse samt hovrättsrådet Therese Linderoth. Kursledarna har mycket omfattande erfarenheter av brottmålsprocessen och kursen är praktiskt inriktad.

Under kursen diskuteras bl.a. förhörsteknik, bevisprövning, bevisvärdering och ett flertal rättsfall.

Kursen genomförs under tre dagar med helpension på konferenshotell. Under förra året uppdaterades kursen och innehåller de mest efterfrågade delarna från tidigare fördjupningskurser. Fokus ligger på huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt med inriktning på sakframställning, förhör och plädering. Kursen går även in på rättens allmänna bevisprövning och värdering av kriminalteknisk bevisning.

Målgrupp

Advokatsamfundets fördjupningskurs inom brottmålsprocessen vänder sig företrädesvis till advokater med viss erfarenhet av brottmålsprocessen samt till dig som deltagit i Brottmålskurs 1, eller annan grundläggande utbildning inom brottmålsprocessen.

Kursledare

Advokat Johan Eriksson, Stockholm
Advokat Lars Kruse, Helsingborg
Hovrättsrådet vid Svea hovrätt, Therese Linderoth

Kursavgift

Kursavgiften är 22 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension i enkelrum inklusive två 3-rättersmiddagar med dryck på konferenshotell samt kursdokumentation.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se