NYHET! 13 nov i Malmö, 26 nov i Stockholm
Dataskyddsförordningen och arbetet med dataskydd i praktiken - 2019
26 nov
6 utb.timmar

Dataskyddsförordningen och arbetet med dataskydd i praktiken - 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
26 nov
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018. GDPR ställer nya och omfattande krav på alla som behandlar personuppgifter samtidigt som tillsynsmyndigheter ges nya befogenheter att besluta om kraftfulla sanktioner. Detta måste varje advokatbyrå förhålla sig till i såväl den egna organisationen som vid klientrådgivning.

Kursen redogör för innehållet i GDPR och de nationella kompletteringsbestämmelserna i den nya dataskyddslagen. Under dagen diskuteras också Advokatsamfundets Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet. Ett arbete pågår för att uppdatera vägledningen - som i sin första version antogs av Advokatsamfundets styrelse i mars 2018 - och vi hoppas kunna redogöra för den reviderade versionen på kursen.

INNEHÅLL

• Genomgång av GDPR och skillnaderna jämfört med PUL
• Nationella bestämmelser, prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag
• Advokatsamfundets vägledning: Vad innebär GDPR för advokatbyråns databehandling och vilka krav ställs på dokumentation och information?
• GDPR hos klienterna
• Frågor

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrån som vill lära sig mer om vad GDPR innebär för såväl advokatbyrån som hos klienterna.

Kursledare

Caroline Olstedt Carlström är advokat och delägare vid Cirio Advokatbyrå AB. Hon var tidigare internationell dataskyddschef på Klarna med globalt ansvar för Klarnas dataskyddsstrategi och regelefterlevnad. Caroline Olstedt Carlström har mer än 15 års erfarenhet av internationellt dataskydd och har arbetat som juridisk och strategisk rådgivare till företag inom IT, media, telekommunikation, finans- och biotech, bl.a. som advokat. Hon är ordförande i Forum för dataskydd, styrelseledamot i Cloud Sweden, medlem av IAPP European Advisory Board, deltar i flera branschgrupper samt är en återkommande talare på konferenser. Hon medverkade även i den arbetsgrupp som på uppdrag av Advokatsamfundets styrelse tog fram Vägledning för advokater om EU:s dataskyddsförordning.

Henrik Bengtsson är advokat och delägare vid Advokatfirman Delphi, och specialist på immaterialrätt, företagshemligheter, marknadsrätt, IT-rätt samt personuppgiftsfrågor och tvister inom dessa områden. Han medverkade i den arbetsgrupp som på uppdrag av Advokatsamfundets styrelse tog fram vägledningen om GDPR för advokater.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se