NYHET!
Nya förenklade regler i upphandlingslagarna - 2022

Nya förenklade regler i upphandlingslagarna - 2022

21 sep
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
8300 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Den 1 februari 2022 trädde nya, förenklade regler i upphandlingslagarna i kraft. Dessa nya regler återfinns i de helt nya 19 och 19 a kapitlen i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling i försörjningssektorerna. Reglerna är ett resultat av den s.k. Förenklingsutredningens arbete som presenterades för regeringen i SOU 2018:44.

Reglerna rör upphandlingar utanför det direktivstyrda området och träffar över hälften av alla upphandlingar som genomförs i Sverige. I 19 kap. finns reglerna för annonspliktiga upphandlingar samlade. 19 kap. får färre regler och mer flexibla regler, som ger den upphandlande myndigheten större frihet. Vissa skyddsregler för leverantörer finns i 19 kap. och det gäller bland annat möjligheten att lämna anbud i grupp, åberopa annans kapacitet och regler om onormalt låga anbud.

I 19 a kap. finns alla regler som rör direktupphandlingar samlade. Direktupphandlingsgränserna anges uttryckligen i lagen. Direktupphandling kommer bland annat och under vissa förutsättningar att kunna användas vid överprövning, vilket gör det möjligt för upphandlande myndigheter och enheter att på ett lagligt sätt lösa sina behov av varor, tjänster och byggentreprenader om de råkar ut för en överprövning.

Under dagen kommer de nya reglerna i 19 och 19 a kap. LOU/LUF att presenteras och det kommer att finnas möjlighet till såväl diskussion som att ställa frågor. Under dagen kommer också en översiktlig genomgång av rättsmedlen i 20 och 21 kap. LOU/LUF att ske med utgångspunkt i vad som gäller för de nya förenklade reglerna.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Ulfsdotter/Ulfsdotter Law, är en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling. Hon har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 20 år och har företrätt klienter i upphandlingsmål i EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och i Högsta domstolen. Anna Ulfsdotter Forssell var särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler som resulterade i utredningen Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, dvs. SOU 2018:44. Anna Ulfsdotter Forssell har varit ledamot i Sveriges Advokatsamfunds huvudstyrelse sedan juni 2018.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 300 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Om kursen erbjuds som livesänd är kursavgiften 7 300 kronor exklusive moms

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se