NYHET!
Den asylsökandes bevisbörda: trovärdighet, tillförlitlighet och stödbevisning i migrationsprocessen, 28 april 2020
28 apr
6 utb.timmar

Den asylsökandes bevisbörda: trovärdighet, tillförlitlighet och stödbevisning i migrationsprocessen, 28 april 2020

Datum
28 apr
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Denna nya fördjupningskurs fokuserar på frågor om trovärdighet, tillförlitlighet och bevisvärdering inom asylärenden. Vi återkommer med en kursbeskrivning.

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och jurister med viss erfarenhet som offentliga biträden i utlänningsärenden.

Kursledare

Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat i utlänningsrätt på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet.

Viktoria Nyström är advokat och delägare vid AE Nyströms Advokatbyrå med särskild inriktning på migrationsfrågor och barnrätt. Hon har tidigare arbetat vid Utlänningsnämnden innan hon startade egen byrå år 2006. Förutom uppdrag som offentligt biträde, försvarare och målsägandebiträde arbetar Viktoria Nyström som föreläsare och som författare för Norstedts juridik.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 15 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post. Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se