NYHET!
Den nya sexualbrottslagstiftningen – erfarenheter från det första året - 2019
22 nov
6 utb.timmar

Den nya sexualbrottslagstiftningen – erfarenheter från det första året - 2019

Datum
22 nov
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Efter flera års debatt lämnade regeringen den 20 mars 2018 propositionen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet (prop. 2017/18:177) till riksdagen. Den nya lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2018, bygger på samtyckeslagstiftning. Gränsen för straffbar gärning ska dras vid om deltagande i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Vidare infördes två nya brott: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp, båda med fängelsestraff på högst 4 år. Vid bedömningen av om bl.a. ett våldtäktsbrott är grovt ska särskilt beaktas om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder.

Kursen redogör för innehållet i den nya lagen och diskuterar erfarenheterna sedan lagen trädde i kraft. Vad innebär t.ex. kravet på frivillighet? När är brottet fullbordat? Hur påverkas bevisbördan? Vad innebär de nya oaktsamhetsbrotten? Hur påverkas det straffrättsliga skyddet för barn? Och hur påverkas försvararens och målsägandebiträdets uppdrag? Dessa och andra frågor behandlas under kursdagen.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt och föreläser regelbundet inom dessa områden för biträdande jurister och advokater.

Helena Backlund är advokat och delägare vid Advokatgruppen i Stockholm. Hon arbetar till allra största delen med brottmål och har stor erfarenhet av uppdrag som försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kursplats

Se plats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se