Kurs på nyöppnat hotell! Kursen genomförs på konferenshotell bara om det är möjligt med hänsyn till restriktioner, annars direktsänder vi kursen. Vi informerar alla anmälda. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se om du har frågor.
Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål - 2021

Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål - 2021

26 - 27 apr
Kurstid: 10:30 - 16:30
Registeringstid: 10:00
12 utbildningstimmar
Kursplats
Ellery Beach House, Lidingö
Elfviks udde
181 90, LIDINGÖ
Sverige
+46 (0) 775 – 553 553
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
17900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya meriterande kurs om det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål, med inriktning på LVU och LVM, går igenom aktuell lagstiftning och belyser en rad praktiska frågor vid handläggningen av tvångsvårdsmålen och hur klientens rättigheter bäst tas tillvara under processen.

Kursen ger råd och mycket god vägledning för det offentliga biträdet. Under kursen diskuteras bl.a. socialtjänstens utredning, grunderna för omhändertagande, förhandling, bevisfrågor och överklagande. Vidare diskuteras barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, i ljuset av att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister med uppdrag i tvångsvårdsmål.

Kursledare

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt samt håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.

UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål.

Kursavgift

Kursavgiften är 17 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning samt kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Ellery Beach House
Elfviks udde
181 90 LIDINGÖ

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Ellery Beach House