Nya lämplighetskrav på offentligt biträde i LVU-mål - höj din kompetens med denna kurs!
Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål - 2022

Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål - 2022

14 - 15 nov
Kurstid: 10:30 - 16:30
Registreringstid: 10:00
12 utbildningstimmar
Kursplats
Hotell Mossbylund, Skivarp
Mossby 157
274 53, Skivarp
SVERIGE
+46 (0) 411 300 36
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
18500 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Till offentligt biträde i ett LVU-mål får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget, enligt nya lämplighetskrav från 1 mars 2021. Advokatakademiens kurs ger en god kunskapsmässig grund för att kunna bli förordnad till sådana uppdrag.

Advokatakademiens meriterande kurs om det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål, med inriktning på LVU och LVM, går igenom aktuell lagstiftning och belyser en rad praktiska frågor vid handläggningen av tvångsvårdsmålen och hur klientens rättigheter bäst tas tillvara under processen.

Kursen ger råd och mycket god vägledning för det offentliga biträdet. Under kursen diskuteras bl.a. socialtjänstens utredning, grunderna för omhändertagande, förhandling, bevisfrågor och överklagande. Vidare diskuteras barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, i ljuset av att barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister med uppdrag i tvångsvårdsmål.

Kursledare

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt samt håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.

UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål.

Kursavgift

Kursavgiften är 18 500 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning samt kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Hotell Mossbylund
Mossbystrand
274 53 Skivarp
Skåne

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Hotell Mossbylund