NYHET!
Digitala presentationer i rättssalen - 2023

Digitala presentationer i rättssalen - 2023

26 apr
Kurstid: 13:00 - 16:30
Registreringstid: 12:45
3 utbildningstimmar
Livesänd
Kursavgifter

Kursavgift
3900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Kursen tar sikte på grundläggande och fördjupande kunskaper i den digitala rättsprocessen med fokus på att hantera och söka i PDF-dokument, t.ex. förundersökningsprotokoll. Vi tittar också på hur en strukturerad och pedagogisk digital presentation kan vara ett kraftfullt verktyg för processadvokater.

Kursen fokuserar med djupgående på PowerPoint som hjälpmedel i rättssalen och hur man optimerar användandet av PowerPoint vid sakframställan och plädering. Avslutningsvis går vi igenom hur man använder olika funktioner och genvägar i PowerPoint för att på ett retoriskt plan fånga rättens uppmärksamhet.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som vill öka sina kunskaper om digitala presentationer i rättssalen.

Kursledare

Gina Samaan är advokat på advokatfirman De Basso som huvudsakligen arbetar med brottmål och är grundare av nätverket Ladies in Law. Gina har flerårig erfarenhet av digitala processer i domstol och är själv skolad med användandet av pedagogiska presentationer i domstolen så som PDF-dokument och PowerPoint. Gina har erfarenhet av att föreläsa både internt och externt om den digitala rättsprocessen.

Kursavgift

Kursavgiften är 4 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt eftermiddagskaffe under kursen.
När kursen går som livesänd är priset 3 900 kronor exklusive moms.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se