NYHET!
Dödsrättshandlingar – testamente och förmånstagarförordnande - 2022

Dödsrättshandlingar – testamente och förmånstagarförordnande - 2022

12 dec
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
8900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Under kursen behandlas dödsrättshandlingar – rättshandlingar som kan påverka fördelningen av arv. Testamenten och förmånstagarförordnanden till livförsäkringar och individuellt pensionssparande diskuteras beträffande såväl formkrav, tolkningsregler som möjligheter att angripa ett förordnande. Också en rad händelser under arvlåtarens eller dennas efterlevande makes liv som kan påverka fördelning av arv tas upp på kursen. Det gäller bland annat reglerna i ÄB kap. 3 om efterarvsrätt, ÄB kap. 6 om förskott på arv, och bestämmelsen om förstärkt laglottsskydd i ÄB 7:4

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister

Kursledare

Fredric Renström är advokat och delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå AB, och är uteslutande inriktad på svensk och internationell familjerätt och arvsrätt. Han är också en ofta anlitad föreläsare inom svensk och internationell familjerätt samt arvs- och gåvorätt, och undervisar bl.a. på Domstolsakademin, Limhamsgruppen och BG Institute och föreläser regelbundet både i Sverige och internationellt. Fredric Renström är medlem i International Academy of Family Lawyers (IAFL) och deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol och som expert i 2014 års vårdnadsutredning ”Se Barnet”.”

Margareta Brattström är professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitetet. Hon har skrivit en mängd böcker och artiklar i familje- och arvsrätt, bl.a. läroboken Rätt arv och uppsatsen Särkullbarn – De nya uä-barnen när det gäller rätt till arv?

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch och kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se