Due diligence vid företagsöverlåtelser - metod och praktik - 2021

Due diligence vid företagsöverlåtelser - metod och praktik - 2021

28 sep
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
7900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya kurs syftar till att ge deltagarna en helhetsförståelse i det praktiska arbetet och övervägandena vid företagsbesiktning, såsom att identifiera klientens intressen, förmåga att driva processen framåt och hantera upptäckta risker. Kursen ger kännedom om de arbetsverktyg och dokumentation som används vid due diligence. Besiktningens många rättsliga konsekvenser diskuteras utifrån rättsfall och doktrin, bl.a. riskfördelning, informationshantering och ansvarsbegränsning.

KURSINNEHÅLL

• Syfte och bakgrund till due diligence
• Praktisk användning av olika typer av due diligence
• Arbetsprocessen vid företagsbesiktning samt praktiska verktyg
• Företagsbesiktningens rättsliga konsekvenser och beröringspunkter
• Legal due diligence: iakttagelser och åtgärder
• Finansiell och kommersiell due diligence: sammandrag
• Praktikfall och rättsfall


PRELIMINÄRT KURSPROGRAM

9.00–10.00 Inledning och sammanhang
Due diligence och företagsbesiktning – vad, när, hur och varför?
Företagsbesiktningens syfte och användning, med särskild betoning på företagsöverlåtelser
Olika besiktningsformer: sedvanlig, utökad och särskild besiktning

KAFFEPAUS

10.15–12.00 Det praktiska arbetet vid företagsbesiktning: generella förutsättningar och arbetsverktyg
Intressenter, perspektiv och förhållningssätt vid företagsbesiktning
Besiktningsprocessens fem steg: förberedelse, informationsinsamling, analys, rapportering och implementering
Specifika besiktningsverktyg: planering, checklistor, dokumentation, rapporter och avtal

LUNCH

13.00–14.45
Företagsbesiktningens rättsliga förutsättningar och konsekvenser:
• Rättslig riskfördelning och förpliktelser
• Informationshantering och restriktioner vid besiktning
• Rådgivningsansvar och friskrivning utifrån rättsfall

Iakttagelser och åtgärder vid legal due diligence
Introduktion till finansiell och kommersiell due diligence

KAFFEPAUS

15.00–16.45 Praktikfall: Projekt Narval
Sammanfattning och avslutning

Målgrupp

Kursens målgrupp är framförallt affärsjurister som kommer i kontakt med företagsöverlåtelser antingen som generalister eller specialister, bland annat jurister på advokatbyråer, finansiella företag, revisionsbyråer samt industri- eller tjänsteföretag.

Kursledare

Robert Sevenius är ekon.lic., jur.kand. och rådgivare inom företagsförvärv vid Arkios Sweden. Han är lärare och författare till flera läroböcker inom juridik och ekonomi, däribland boken Due diligence – besiktning av företag (Sanoma utbildning, 2013).

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial - bl.a. boken Due diligence - besiktning av företag (2013) - samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 15 dagar före kursstart, men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Vid livesänd kurs skickas en länk till kursen via e-post.

Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Vid livesänd kurs skickas en länk till kursen via e-post.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se