NYHET!
Ekobrottsprocessen - fördjupning - 2019
10-11 okt
12 utb.timmar

Ekobrottsprocessen - fördjupning - 2019

Datum
10-11 okt
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
12 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursledare
Henrik Olsson Lilja
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya fördjupningskurs om ekobrottsprocessen behandlar frågor kring förundersökningens bedrivande, oredlighet och penningtvättsbrott. Även olika typer av brottsupplägg som svart arbetskraft, momskaruseller m.m. diskuteras. Gränslandet mellan skattebrott och straffrätt samt frågor med internationell anknytning behandlas i viss mån.

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma inom skatteprocesser och EKO-mål.

Kursledare

Henrik Olsson Lilja är verksam vid Olsson Lilja Advokater med specialisering på försvararuppdrag, särskilt ekobrott. Han har ett flertal tillfällen varit författare till Advokatsamfundets remissyttranden och var expert i utredningen om villkorlig frigivning (SOU 2017:61). Henrik Olsson Lilja utbildar kontinuerligt advokater i straffrätt och retorik.

Henric Fagher är vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Teresa Simon-Almendal är professor i finansrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law på Stockholms universitet.

Kursavgift

Kursavgiften är 15 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och fika under kursdagarna.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se