NYHET!
Ekobrottsprocessen - fördjupning, 2023

Ekobrottsprocessen - fördjupning, 2023

08 - 09 maj
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
12 utbildningstimmar
Kursplats
Sankt Jörgen Park, Göteborg
Knipplekullen 8 – 10
417 49, Göteborg
Sverige
031-348 40 50
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
21900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya fördjupningskurs i ekobrottsprocessen behandlar frågor kring förundersökningens bedrivande, oredlighet och penningtvättsbrott. Även olika typer av brottsupplägg som svart arbetskraft, momskaruseller m.m. diskuteras. Gränslandet mellan skattebrott och straffrätt samt frågor med internationell anknytning behandlas i viss mån.

Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma inom skatteprocesser och EKO-mål.

Kursledare

Henrik Olsson Lilja är verksam vid Olsson Lilja Advokater med specialisering på försvararuppdrag, särskilt ekobrott. Han har ett flertal tillfällen varit författare till Advokatsamfundets remissyttranden och var expert i utredningen om villkorlig frigivning (SOU 2017:61). Henrik Olsson Lilja utbildar kontinuerligt advokater i straffrätt och retorik.

Henric Fagher är chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Teresa Simon-Almendal är professor i finansrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law på Stockholms universitet.

Kursavgift

Kursavgiften är 21 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning samt kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se kursplats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se