Ekobrottsprocessen - grundkurs - 2021

Ekobrottsprocessen - grundkurs - 2021

13 - 14 dec
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
12 utbildningstimmar
Kursplats
FågelbroHus
Fågelbrovägen 20
139 60, Värmdö
Sverige
08-571 419 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
17900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

NYHET: Kursen ingår i Advokatakademiens meriterande kurser. Genomförd kurs kommer att visas vid sökning i uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets hemsida.

Denna meriterande kurs behandlar bokförings- och skattebrottets struktur. Praktiska inslag från processen i domstol tas upp med bl.a. frågor om företagaransvar och faktiskt företrädarskap. Under kursen behandlas även god redovisningssed i förhållande till bokföringslagen. Arbetet som ekorevisor redovisas liksom vilka företagsekonomiska överväganden som görs under förundersökningsarbetet.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma inom skatteprocesser och eko-mål.

Kursledare

Henrik Olsson Lilja driver egen verksamhet i Advokatbyrå Olsson Lilja Advokater med specialisering på försvararuppdrag, särskilt ekobrott. Han utbildar kontinuerligt advokater och biträdande jurister i straff- och processrätt.

Henric Fagher är chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Anna Göransson är ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Hon har en bakgrund som auktoriserad revisor på PwC, där hon arbetade i 18 år innan hon började på Ekobrottsmyndigheten 2015.

Kursavgift

Kursavgiften är 17 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår helpension på utvald konferensanläggning samt kursmaterial.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

FågelbroHus, Värmdö

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

FågelbroHus, Värmdö