NYHET!
En ny upphovsrättslagstiftning - 2023
14 mar
6 utb.timmar

En ny upphovsrättslagstiftning - 2023

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
14 mar
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

NY UPPHOVSRÄTTSLAGSTIFTNING
1. Inledning, bakgrund
• Infosocdirektivet och rättsutvecklingen härefter
• DSM-direktivet, syfte och förhandlingsprocess

2. Anpassning av undantag och inskränkningar till en digital miljö
• Text- och datautvinning – relationen till AI och upphovsrättsliga utmaningar med AI
• Gränsöverskridande användning med stöd av inskränkningar

3. Underlättande av gränsöverskridande licensiering på den inre marknaden
• Allmänt om avtalslicenser och kollektiv licensiering
• Avtalslicenser i en gränsöverskridande miljö

4. Upphovsrättens ställning i förhållande till andra grundläggande fri- och rättigheter
• Upphovsrätten och yttrandefrihet – problembeskrivning och rättsutveckling
• Nya regler om skydd av presspublikationer vid onlineanvändning
• Nya ansvarsregler för delningsplattformar (Yotube, Facebook, Tiktok)

5. Nya avtalsregler på upphovsrättsområdet
• Ersättningsregler
• Transparenskrav
• Avtalsanpassning/jämkning
• Återtagande av rättigheter

6. Framtidsfrågor
• Andra aktuella lagstiftningsinitiativ på upphovsrättsområdet
• Pågående mål och trender i EU-domstolen
• Konsekvenser för svenska domstolar

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister

Kursledare

Advokat Percy Bratt, specialiserad på media- och tryckfrihetsrätt, skadeståndsrätt, konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter.

Advokat Thorbjörn Öström, specialiserad på upphovsrätt. Thorbjörn har tidigare varit verksam på advokatbyråer, som förbundsjurist på Sveriges Författarförbund, som upphovsrättssamordnare på Kulturdepartementet och som Senior legal counsel på Stim. Han har suttit i styrelsen för upphovsrättsorganisationerna Bonus Copyright Access, ALIS och European Writers’ Council, där han också var vice ordförande. Thorbjörn har dessutom deltagit som både expert och sakkunnig i ett flertal offentliga utredningar på upphovsrättsområdet.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se