NYHET!
Ersättningsfrågor inom personskaderätten – en praktisk genomgång av praxisutvecklingen, 28 maj 2019
28 maj
6 utb.timmar

Ersättningsfrågor inom personskaderätten – en praktisk genomgång av praxisutvecklingen, 28 maj 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
28 maj
09:15-17:00
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Under de senaste 10 åren har det skett en mycket snabb utveckling inom personskaderätten. Kursen går igenom praxisutvecklingen utifrån HD:s domar, Trafikskadenämndens cirkulärreferat och Personskadekommitténs cirkulär. Exempelvis behandlas de försäkringsmedicinska kriterierna för samband, de medicinska tabellverken samt vilket underlag som bör ligga till grund för medicinska bedömningar. Kursen är praktiskt inriktad och vänder sig till advokater och biträdande jurister som ägnar sig åt reglering av personskador.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som ägnar sig åt reglering av personskador.

Kursledare

Mats Wikner är advokat med specialisering och lång erfarenhet inom personskaderätten. Han har sedan 1985 företrätt ett mycket stort antal personer från hela Sverige som råkat ut för personskador. Mats Wikner företrädde 130 dödsbon i Estoniakatastrofen, och företräder ett stort antal narkolepsidrabbade efter vaccinationen mot svininfluensan år 2009. Han var med och startade Skadeståndskollegiet år 1995.

Ola Schönning är jurist med bakgrund som domare och chefsjurist på försäkringsbolag.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se