NYHET!
EU:s bodelningsförordningar och vår nya internationella bodelningslag, 22 maj 2019
22 maj
6 utb.timmar

EU:s bodelningsförordningar och vår nya internationella bodelningslag, 22 maj 2019

Datum
22 maj
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursledare
Ulf Bergquist, Ulrika Lundström Hedström
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya kurs behandlar EU:s två nya bodelningsförordningar och den nya kompletterande svenska internationella bodelningslagen (IBL), vilka trädde i kraft den 29 januari 2019.

Bodelningsförordningarna innehåller internationellt privaträttsliga regler för makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Arton EU-stater (inkl. Sverige) har anslutit sig till förordningarna. I förordningarna regleras bl.a. frågor om domstols/bodelningsförrättares behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar/beslut från övriga deltagande EU-stater.

Den internationella bodelningslagen (IBL) kompletterar EU-förordningarna och reglerar internationellt privaträttsligafrågor på bodelningsområdet i de fall dessa ligger utanför förordningarnas tillämpningsområde (exempelvis vissa internordiska förhållanden, sambors förmögenhetsförhållanden samt erkännande och verkställighet av domar/beslut från tredje stat).

Kursledarna redogör ingående för reglerna i dessa nya lagstiftningar och belyser dem med praktiska exempel.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som hanterar internationella bodelningsärenden med anledning av äktenskapsskillnad eller makes dödsfall.

Kursledare

Ulf Bergquist är advokat och senior partner vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Han var ledamot i den expertgrupp som på EU-kommissionens uppdrag arbetade fram förslaget till EU:s bodelningsförordning, och ledamot i expertgruppens särskilda arbetsutskott. Ulf Bergquist var ordförande i den grupp av professorer och advokater från Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien och Sverige som skrivit en lagkommentar till förordningen, The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (Oxford University Press). Han var en av författarna till lagkommentaren Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna – En kommentar (Norstedts Juridik).

Ulrika Hedström är advokat och partner vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Hon var ledamot av Advokatsamfundets remissgrupp för utredningsförslaget till IBL.

Kursavgift

Kursavgiften är 7500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se