Även livesänd
NYHET!
Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt - 2021
26 apr
6 utb.timmar

Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt - 2021

Visa alla tillfällen (2)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
26 apr
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund
26 apr
09:15 - 16:45
6 timmar
Livesänd

Kursbeskrivning

Advokatsamfundets nya kurs behandlar uppdraget som god man för försäljning enligt samäganderättslagen och hur det utförs. Kursen kommer även att ge en översiktlig genomgång av förfarandena avseende försäljning av fast egendom enligt Utsökningsbalken samt tvångsförsäljning enligt Bostadsrättslagen.

Kursen kommer att ta upp frågor kring ansökan och hinder avseende förordnande av god man enligt samäganderättslagen för försäljning. Gränsdragningsfrågor mot förvaltnings-förordnanden kommer diskuteras. Praktiska frågor och överväganden under försäljningsprocessen samt hur försäljningen genomförs på ett bra sätt. Frågor kring värdering och besiktning och andra praktiska åtgärder kommer att diskuteras. Frågor kring avtalsvillkorens utformning kommer att gås igenom, särskilt friskrivning mot dolda fel samt miljöskador. Kursen syftar att ge deltagaren en praktisk genomgång av försäljningsförfarandet enligt samäganderättslagen ”från ax till limpa”.

Vidare kommer kusen att gå igenom de ibland konkurrerande förfarandena enligt Utsökningsbalken samt Bostadsrättslagen i form av exekutiv försäljning och tvångsförsäljning. Förfarandet i respektive försäljningsform från ansökan till slutredovisning kommer gås igenom. Processtaktiska överväganden om vilken av de tre försäljningsformerna som kan leda till bäst resultat kommer att diskuteras.

Kursen syftar till att ge en grundlig genomgång hur ett försäljningsförfarande enligt samäganderättslagen kan gå till samt ge deltagaren kunskap om exekutiva försäljningar enligt Utsökningsbalken och tvångsförsäljningar enligt bostadsrättslagen för att kursdeltagaren ska få bättre kunskaper om fördelarna med de olika förfarandena.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som hanterar frågor om försäljning enligt samäganderättslagen, försäljning fast egendom enligt UB samt tvångsförsäljningar av bostadsrätter.

Kursledare

Jens Liif är advokat och partner på Kaliber Advokatbyrå AB och har en bakgrund som jurist på Kronofogdemyndigheten. Jens Liif är bl.a. verksam som konkursförvaltare, boutredningsman och god man enligt samäganderättslagen.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Kursavgiften är 6 000 kronor exklusive moms för livesänd kurs.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se