NYHET!
Fel i fastighet - 2019
19 nov
6 utb.timmar

Fel i fastighet - 2019

Datum
19 nov
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Advokatakademiens nya och praktiskt inriktade kurs redogör för vilka krav som ställs på köpare respektive säljare vid överlåtelse av fastighet. Är det en fördel att anlita besiktningsman inför en fastighetsöverlåtelse eller kan det försämra läget för part – och för vem? Kursen går även igenom vad köparen kan förvänta av den fastighet man köper. Hur preciserad kan en uppgift egentligen vara för att säljaren skall anses ha lämnat en utfästelse? Vad gäller om det finns olika uppgifter i olika köpehandlingar? Åligger det köparen att reda ut vad som är korrekt och anledningen till att det förekommer olika uppgifter, eller blir det säljarens ansvar? Hur omfattande är en köpares undersökningsplikt?

Dessa och andra frågor behandlas under kursen.

Föreläsaren uppfattar det som att det blivit lite enklare för köpare att nå framgång med krav om nedsättning av köpeskillingen på grund av så kallade dolda fel. Vi diskuterar vad det får det för konsekvenser om praxis ändras. Vi ser fram emot en kursdag med spännande diskussioner och förhoppningsvis kan en del frågetecken rätas ut!

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma inom fastighetsjuridik.

Kursledare

Marianne Montelius Lodin är advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå. Hon är specialiserad på fastighetsrelaterade tvistemålsprocesser samt överlåtelserelaterade ärenden och frågeställningar. Marianne Montelius Lodin anlitas ofta som kursledare för advokater och biträdande jurister inom fel i fastighet samt även inom fastighetsmäklarjuridik, då hon har ett förflutet som förbundsjurist vid Mäklarsamfundet.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se