NYHET!
Forensisk bevisning i brottmål - 2023
18 apr - 23 maj
6 utb.timmar

Forensisk bevisning i brottmål - 2023

Visa alla tillfällen (2)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
18 apr
09:15 - 16:45
6 timmar
Elite Hotel Park Avenue Göteborg
23 maj
09:15 - 16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Metoderna för att hitta och analysera DNA-spår har under de senaste trettio åren blivit inte bara snabbare utan även mer känsliga och mer användarvänliga. Den tekniska utvecklingen har därför medfört att det idag går att hitta stora mängder DNA-spår på en brottsplats – spår som kan härrör från gärningen men även andra spår som kan finns där av helt andra skäl än brottsliga sådana. Hur uppfyller dagens hantering av DNA-bevisningen de högt ställda kraven på rättssäkerhet? Hur ska egentligen åklagare, försvarare och domstol hantera förekomsten av DNA-spår i en förundersökning?

Kursen fokuserar på vad särskilt advokater bör tänka på när forensisk bevisning förekommer i ett mål. Vad säger egentligen ”Bayes teorem” som NFC använder som utgångspunkt för sitt ”logiska synsätt”? Vad är en huvudhypotes och hur formulerar man en lämplig alternativ hypotes? Vad bör samtliga aktörer inom rättsprocessen vara uppmärksamma på när det förekommer ett sakkunnigutlåtande från NFC i ett mål? Vad skiljer egentligen resultatvärdering från bevisvärdering?

Under kursdagen summerar föreläsaren även mer ingående de senaste tre decenniernas utveckling på det kriminaltekniska DNA-området samt behandlar de utmaningar som aktualiserats på senare år, särskilt vad avser s.k. berörings-DNA.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister

Kursledare

Johanna Björkman är advokat med en bakgrund som kammaråklagare i Stockholm. Hon forskar och undervisar om kriminalteknisk bevisning sedan mitten av 1990-talet. I en kommande doktorsavhandling har hon studerat hur domstolarna ska värdera DNA-bevisning. Johanna har vid ett flertal tillfällen varit författare till Advokatsamfundets remissyttranden och är f.n. expert i utredningen om datalagring (Ju 2021:09). Johanna Björkman utbildar kontinuerligt advokater och biträdande jurister i straff- och processrätt.

Kursavgift

Kursavgiften är 8 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se