NYHET!
Företagande och barns rättigheter, 18 mars 2020
18 mar
3 utb.timmar

Företagande och barns rättigheter, 18 mars 2020

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
18 mar
09:15-13:00
3 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

Seminariet riktar sig till advokatbyråer som ger råd till bolag som i sin verksamhet har att beakta barns rättigheter. Under seminariet diskuteras det legala ramverket, främst FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, Barnrättsprinciperna för företag och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Barnrättskonventionen berörs översiktligt. Rädda Barnen berättar om utmaningar avseende barns rättigheter i leverantörskedjor och i övrigt i bolags verksamhet. De skyldigheter avseende mänskliga rättigheter som framgår av Vägledande regler om god advokatsed diskuteras också. I seminariet ingår också några övningar om barns rättigheter som deltagarna diskuterar i grupp.

OBS: Seminariet genomförs på engelska. Diskussioner i grupp sker dock på svenska och frågor kan ställas på svenska.

Kursavgiften är endast 250 kr exkl. moms.

PROGRAM

09.00–09.15 Registrering med kaffe och smörgås

09.15–09.45 Inledning och genomgång av relevanta regler i de vägledande reglerna om god advokatsed: advokat Axel Calissendorff

09.45–10.30 Genomgång av relevanta delar av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och Barnrättsprinciperna för företag: Advokatfirman Vinge, advokat Lova Unge och biträdande jurist Hayaat Ibrahim

10.30–10.40 Paus

10.40–11.30 Hur påverkas barn och unga i företagens leverantörskedjor – särskilda utmaningar, risker och riskhantering avseende barnrättsfrågor: Save the Children Centre for Child Rights & Business, Charlotta Sterky och Ines Kaempfer

11.30–11.45 Case – diskussion i mindre grupper: Save the Children CRB, Vinge

11.45–11.55 Frågestund: Save the Children CRB, Vinge

11.55–12.00 Avslutning: Axel Calissendorff

12.00–13.00 Lunch

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som i sin rådgivning har att beakta barns rättigheter.

Kursledare

Charlotta Sterky är chef för Rädda Barnens Centre for Child Rights & Business sedan 2015. Hon har drygt 25 års erfarenhet från NGO-sektorn. Mellan åren 2009 och 2016 var Charlotta Sterky biträdande generalsekreterare vid Rädda Barnen Sverige samt ordförande för the Child Protection Initiative, Rädda Barnens globala arbete med barnskydd.
Sedan 2015 har hon lett Rädda Barnens globala utvecklingsarbetet med Child Rights and Business.

Ines Kaempfer har 15 års erfarenhet av arbete med CSR och supply chain management med fokus på barns rättigheter, arbetsrättsfrågor samt mänskliga rättigheter inom tillverkningsindustrin och jordbrukssektorn i KIna och Asien. Hon är sedan 2014 Executive Director för Centre for Child Rights and Corparate Social Responsibility i Asien, ett socialt företag som arbetar med barnrättsfrågor i leverantörsledet.

Axel Calissendorff är advokat och delägare i Calissendorff Swarting Advokatbyrå sedan 2013. Han var dessförinnan under många år delägare vid advokatbyråerna Roschier och Mannheimer Swartling, och var ordförande för Sveriges advokatsamfund under åren 2001-2004. Axel Calissendorff har omfattande erfarenhet inom privata och publika transaktioner med särskilt fokus på rådgivning i komplexa styrelsefrågor. Han anlitas ofta som skiljeman och utsågs 2009 till hovauditör.

Lova Unge är advokat vid Advokatfirman Vinge där hon är specialiserad inom Corporate Crime & Compliance.

Hayaat Ibrahim är biträdande jurist vid Advokatfirman Vinge, verksam inom Corporate Crime & Compliance och M&A.

Kursavgift

Priset är 250 kr inkl. moms. Avgiften inkluderar kaffe, smörgås och lunch. Betalning sker via faktura.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är den 10 mars.

AVANMÄLAN
Anmälan är bindande, ingen återbetalning av avgift görs efter anmälan.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm.

Arrangör

Advokatakademien genom Sveriges Advokaters Service AB

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se