Företagsekonomi för jurister, 24-25 maj 2023

Företagsekonomi för jurister, 24-25 maj 2023

24 - 25 maj
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
12 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
15900 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Vi återkommer med vår uppskattade kurs som ger jurister god kunskap om grundläggande företagsekonomiska termer och samband, med inriktning mot redovisning och finansiell analys.

Kursen utgår från att företagsekonomiska baskunskaper är betydelsefulla för advokaten som rådgivare i en rad olika situationer. De ekonomiska förutsättningarna och sammanhangen hos klientföretagen är viktig information i varje uppdrag – allt från att kunna läsa årsredovisningen för att ta reda på hur lönsamt eller finansiellt stark ett företag är, till att förstå bakgrunden till investeringsbeslut och prissättning i företagens affärer. Kursdeltagaren får en mycket god insikt i ekonomisk argumentation och beslutsgrunder för att kunna biträda sina klienter på ett än bättre sätt.

Företagsekonomin presenteras dels ur ett formellt perspektiv i anslutning till lagar och normer, dels ekonomisk förståelse på praktiska frågor för jurister, t.ex. kontrollbalansräkning och företagsvärdering. Kursen innehåller föreläsningsavsnitt och flera övningar.

KURSINNEHÅLL

Prel. program.

Dag 1 - Introduktion till företagsekonomi

• Vad är företagsekonomi?
• Grundläggande termer och samband
• Praktisk betydelse för jurister
Bokföring och redovisning
• Lagar och normer
• Bokföringsteknik
• Årsredovisningens delar och innehåll
• Redovisningens begrepp
• Redovisningsprinciper
Finansiell analys I
• Att läsa och förstå årsredovisningar och ekonomiska rapporter

Dag 2 -Finansiell analys II

• Generell finansiell analysmetod
• Grundläggande analys av företag
• Lönsamhetsmått
• Finansiella mått
• Aktierelaterade mått
• Övningar i finansiell analys

Målgrupp

Kursen är en grundläggande, praktiskt inriktad kurs i företagsekonomi för jurister och andra på advokatbyrån som behöver bättre kunskaper i företagsekonomi.

Kursledare

Robert Sevenius är ekon. lic., jur.kand. och mycket erfaren rådgivare inom företagsförvärv vid Traneko Mergers & Acquisitions. Han är också lärare och författare till flera läroböcker inom juridik och ekonomi, däribland boken Due diligence – besiktning av företag (Sanoma utbildning, 2013).

Kursavgift

Kursavgiften är 15 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se