Förhörsteknik i brottmål - 2020
22 apr
6 utb.timmar

Förhörsteknik i brottmål - 2020

Datum
22 apr
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Elite Hotel Savoy, Malmö
Norra Vallgatan 62
211 22, Malmö
Sverige
040 664 48 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Advokatakademiens kurs Förhörsteknik i brottmål leds av Johan Eriksson, en av Sveriges främsta brottmålsadvokater. Att hålla förhör i rättegångar är svårt och kräver träning. Vissa advokater har en naturlig förmåga att hålla bra förhör, men för de allra flesta krävs träning. Utöver den rena förhörstekniken krävs också kunskaper om minnesfunktioner och sociala koder.

Ett bra förhör kräver, oavsett förmåga, noggranna förberedelser. Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för förberedelser och genomförande av förhör. Vidare diskuteras tekniker för att få domstolen att uppfatta och använda sig av de uppgifter som framkommer under förhören. Det hjälper inte att hålla bra förhör om man inte når fram till den som skall döma.

Kursen berör alla former av förhör, men särskilt motförhöret står i fokus. Som en inspirationskälla kommer också upptagna förhör från utländska rättegångar att spelas upp och analyseras.

Målgrupp

Kursen vänder sig företrädesvis till advokater och biträdande jurister med viss erfarenhet av brottmålsprocessen. Även processadvokater verksamma inom civila processer har nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik.

Kursledare

Johan Eriksson är advokat och delägare vid Försvarsadvokaterna, Stockholm. Han arbetar sedan drygt 20 år uteslutande med straffrätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig senare.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se kursplats för respektive kurstillfälle

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se