Kostnadsfritt webinarium
Forskningswebinarium för ledare och arbetsgivare: Hur mår advokaterna nu? Hur kommer de att arbeta i framtiden?

Forskningswebinarium för ledare och arbetsgivare: Hur mår advokaterna nu? Hur kommer de att arbeta i framtiden?

26 aug
Kurstid: 12:00 - 13:00
Registreringstid: 11:45
0 utbildningstimmar
Livesänd
Kursavgifter

Kursavgift
SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Advokatsamfundets senaste studie visar att pandemin har lett till de största förändringarna av advokaters prestation och välbefinnande på femton år. Det blir också allt tydligare att många advokaters arbetsarrangemang kommer att förändras permanent. Jämförelser med de studier som Advokatsamfundet genomförde med arbetspsykologen Jens Näsström 2005 och 2017 ger en tillförlitlig och viktig karta över effekterna av pandemin och distansarbete. Studien ger också indikationer på vad som är viktigt för ledamöternas välbefinnande samt vad ledare och arbetsgivare behöver beakta i organiseringen av arbetet hösten 2021.
Resultaten är så pass viktiga att vi vill prioritera presentationen av direkt efter semestrarna. Vi hoppas därmed kunna bidra till bättre förutsättningar inför höstens arbete. Två webinarier kommer att erbjudas; dels för ledamöterna, dels för ledare och arbetsgivare.

Forskningswebinarium för ledamöter: Hur mår vi nu? Hur ska vi bättre ta hand om oss?

Ur innehållet:
• Vilka är för- och nackdelarna med de tre arbetsarrangemangen som nu är vanliga bland advokater (arbete på plats, distansarbete och hybridarbete)?
• Hur mår advokaterna nu? Vilka faktorer är det som påverkar deras välbefinnande och prestation? Hur kan man som ledare/arbetsgivare stötta dom?
• Hur många advokater vill fortsätta arbeta på distans när restriktionerna lättas – och i vilken utsträckning?
• Om vissa ska arbeta på distans ett par dagar i veckan i framtiden (hybridarbete), vad händer då med organisationens social liv, sammanhållningen, den professionella utvecklingen etc.?

Målgrupp

Webinariet vänder sig till ledare och arbetsgivare

Kursledare

Arbetspsykologen Jens Näsström är sedan 15 år specialiserad på att hjälpa advokater att prestera och må bättre. Han har hållit kurser i klientpsykologi på Advokatsamfundets öppna kurser, advokatexamen samt i privat regi. Utöver föreläsningar och handledning så forskar han kontinuerligt på juristers arbetssituation och har bland annat genomfört två nationella studier i samarbete med Advokatsamfundet. Han har också föreläst på The Law Society, Thomson Reuters, Danska advokatsamfundet, Norska juristföreningen, JUSEK och på byråer i hela landet.

Kursavgift

Webinariet är kostnadsfritt

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Livesänt webinarium

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Vid livesänd kurs skickas en länk till kursen via e-post.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se