NYHET!
Frågor om efterarvsrätt, 17 september 2019
17 sep
6 utb.timmar

Frågor om efterarvsrätt, 17 september 2019

Visa alla tillfällen (1)
Datum
Tid
Utb.tim
Plats
17 sep
09:15-16:45
6 timmar
Sveriges advokatsamfund

Kursbeskrivning

När särkullbarn får vänta på sitt arv till dess att efterlevande make/maka/sambo eller annan person som ärvt tillgångar med fri förfoganderätt avlider väcker det ett antal frågor. Inte så sällan uppstår konflikter, särskilt om efterarvingen inte känt till att han eller hon får vänta på sitt arv. Hur ska efterarvsrätten bestämmas? Vilka värden ska ligga till grund för bestämmande av efterarvsrätten? Vad händer om efterlevande make gifter om sig? Hur ska flera grupper av efterarvingar hanteras? Går det att skifta ut efterarvingar i förtid?

Kursen avser att ge svar på ett antal frågor som väcks när det föreligger arv med fri förfoganderätt och därmed en rätt till efterarv.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Cecilia Runesson är advokat och bedriver sedan 2010 egen verksamhet, uteslutande inom området ekonomisk familjerätt. Hon har undervisat i familjerätt på Stockholms universitet och undervisar även advokater och biträdande jurister inom bodelning och arvsrätt.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se