NYHET!
GDPR och arbetsrätt för arbetsgivare - 2021

GDPR och arbetsrätt för arbetsgivare - 2021

20 okt
Kurstid: 09:15 - 16:45
Registreringstid: 09:00
6 utbildningstimmar
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursavgifter

Kursavgift
7500 SEK (exkl moms)

Kursbeskrivning

Kursen tar upp följande områden:

• Personuppgifter och känsliga personuppgifter i arbetslivet
• Inventering av personuppgifter och gallringsrutiner
• Personuppgifter i rekryteringsförfarandet
• Bakgrundskontroller av arbetssökande
• Utdrag ur belastningsregistret
• Personuppgifter i visselblåsarsystem
• Övervakning av anställda

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Kursledare

Jenny Jilmstad är advokat och partner vid advokatfirman Schjødt. Hon är specialiserad inom arbetsrätt och har mer än 20 års erfarenhet från advokatbyrå som arbetsrättslig rådgivare åt svenska och internationella företag när det gäller arbetsrättslig strategi i t ex svåra uppsägningsfrågor, omstruktureringar, företagsförvärv och GDPR avseende anställda.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.
Kursavgiften är 6 000 kronor exklusive moms för livesänd kurs.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm


Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se