NYHET!
Hearing för advokater med Barnkonventionsutredningen, 18 september 2019
18 sep
0 utb.timmar

Hearing för advokater med Barnkonventionsutredningen, 18 september 2019

Datum
18 sep
Tid
17:00-19:00
Utb.timmmar
0 timmar
Registreringstid
16:30
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Inbjudan till hearing med Barnkonventionsutredningen. Inbjudan gäller advokater.

Regeringen har gett Barnkonventionsutredningen i uppdrag att:

1. Kartlägga om svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
2. Kartlägga hur svenska bestämmelser om barnets bästa och rätt att uttrycka sin åsikt tolkas i praktiken samt vilken innebörd de ges inom olika rättsområden.

Vi vill gärna berätta mer om vårt uppdrag för er och ta del av era synpunkter och erfarenheter. Har ni stött på lagstiftning/praxis som inte stämmer överens med konventionen? Hur upplever ni att handläggare, beslutsfattare och domare gör bedömningar om barnets bästa? Får barnen komma till tals? Hur barnanpassade är de förfaranden som barn deltar i? Det är några av de frågor som vi vill diskutera med er. Närmare frågeställningar kommer att skickas ut till anmälda deltagare vid ett senare tillfälle.

Som advokater utgör ni en viktig yrkesgrupp för vårt arbete. Ni ser på beslutsprocessen och handläggningen både inifrån och utifrån. Ni kommer i kontakt med barn bl.a. i egenskap av särskild företrädare, offentlig försvarare, målsägandebiträde, ombud i vårdnadsmål och offentligt biträde enligt LVU, LPT eller utlänningslagen. Alla ärenden där barn är inblandade eller påverkas är intressanta för oss. Direktiven för utredningen hittar ni här: http://rkrattsdb.gov.se/KOMdoc/18/180020.PDF

Målgrupp

Advokater.

Kursledare

Hearingen leds av särskilde utredaren Anders Hagsgård, hovrättspresident för Hovrätten i Västra Sverige och särskild utredare i Barnkonventionsutredningen.

Kursavgift

Deltagande i hearingen är kostnadsfritt. OBS: Vi ber dig meddela ev. förhinder snarast möjligt till Advokatakademien på kursinfo@advokatsamfundet.se så att du inte i onödan håller en plats.

Anmälan och avanmälan

Advokater kan efter inloggning boka sig via Advokatakademiens hemsida.

AVANMÄLAN
Avanmälan görs till kursinfo@advokatsamfundet.se.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Kaffe och smörgås serveras under kvällen.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se