NYHET!
Internationell äktenskapsrätt, 24 april 2019
24 apr
6 utb.timmar

Internationell äktenskapsrätt, 24 april 2019

Datum
24 apr
Tid
09:15-16:45
Utb.timmmar
6 timmar
Registreringstid
09:00
Kursplats
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27, Stockholm
Sverige
08-459 03 00
Hemsida
Kursledare
Ulf Bergquist
Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Den internationella äktenskapsrätten är i stora delar från år 1904. Det är också orsaken till att den många gånger kan vara komplicerad och svårtolkad. Vissa bestämmelser har dock efter ett antal revisioner blivit lättförståeliga och klara, inte minst vad gäller frågan om erkännande av utländska äktenskap som ingåtts med minderåriga, under tvång eller genom fullmakt. Eftersom den internationella äktenskapsrätten kan se olika ut i olika länder är det av stor betydelse att advokater som stöter på denna typ av frågor, förstår hur lagreglerna ska tillämpas i Sverige. Kan exempelvis en utländsk medborgare skilja sig i Sverige när den andra maken, som befinner sig i utlandet, vägrar medverka? Kan en make vars hustru/man avlidit i ett krig gifta om sig i Sverige trots att dödsbevis saknas? Kan två samkönade personer ingå äktenskap i Sverige trots att de är medborgare och har hemvist i ett land som förbjuder samkönade äktenskap? Ska ett i utlandet ingånget månggifte inte erkännas i Sverige? Frågan kommer att behandlas i en nytillsatt statlig utredning.

Advokat Ulf Bergquist och jurist Anna Fayad djupdyker i den internationella äktenskapsrätten. Även de kontroversiella frågorna om barnäktenskap och månggifte behandlas. Ska barnäktenskap ingångna utomlands vägras erkännande i Sverige? Ny lagstiftning kan vara på plats den 1 januari 2019, d.v.s. innan kursstart. Utgångspunkten för kursen är deras lagkommentar från 2017, "Internationell äktenskapsrätt – en kommentar”, som ingår i kursmaterialet.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister verksamma inom äktenskapsrätt.

Kursledare

Ulf Bergquist är advokat och senior partner vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Han var medlem av den expertgrupp, som på EU-kommissionens uppdrag tog fram förslaget till EU:s bodelningsförordning, och en av författarna till den internationella lagkommentaren till förordningen. Ulf Bergquist har varit expert i utredningen om barnäktenskap och är expert i utredningen om månggifte.

Anna Fayad är jurist med mångårig erfarenhet av familjerättsliga frågor. Hon har tillsammans med Ulf Bergquist skrivit en lagkommentar om internationell äktenskapsrätt. Anna Fayad har även skrivit åtskilliga artiklar om olika familjerättsliga frågor, bl.a. om barnäktenskap och månggifte.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kronor exklusive moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under kursen.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmre kursstart.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Vid avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, återbetalas ingen del av kursavgiften. Vid avanmälan orsakad av sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Se allmänna villkor för kostnader och mer information. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas cirka fyra veckor innan kursstart.
Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Arrangör

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se